Studerende og virksomheder i digitalt parløb

De Digitale Dage, hvor op mod 100 studerende i dagene fra den 15. til 17. april skal udvikle digitalt projekt til energirenovering og nyindretning af de gamle maltlofter på Spritfabrikken i Aalborg, gennemføres i samarbejde mellem en bred kreds af byggeuddannelser fra UCN Teknologi, Aalborg Universitet og EUC Nord samt Dansk Byggeri og Cowi.

Læs artikel i net-avis: http://www.altinget.dk/uddannelse/rssitem.aspx?id=1167822

Repræsentanter fra førende byggevirksomheder sidder med bag skærmene på årets Digitale Dage, hvor studerende fra nordjyske byggeuddannelser skal udvikle projekt til energirenovering og nyindretning af 900 kvadratmeter kontorer i Spritfabrikkens gamle maltlofter

det digitale team på De Digitale Dage

– Vi er stolte over stærkere end nogensinde at stå skulder ved skulder med byggeriets virksomheder og organisationer, der dels som deltagere i styregruppen har været med til at sætte årets agenda og dels træder ind på scenen som aktive deltagere i de enkelte grupper. Det er konstruktør og projektleder Søren Nissen fra UCN Teknologi, der som tovholder på De Digitale Dage breder viften ud for et unikt samarbejde mellem uddannelser og erhvervsliv om udvikling og udbredelse af Det Digitale Byggeri. Søren Nissen slår fast, at både Dansk Byggeri og Cowi er indtrådt i styregruppen for De Digitale Dage, der for øvrigt også støttes økonomisk af både Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund, og fortsætter: – Derudover får de studerende i år følgeskab af medarbejdere fra byggevirksomhederne A. Enggaard, NCC, Lund & Staun, Bjerg Arkitektur, COWI, Grontmij samt Færch & Co, der indtræder parvis i de enkelte projektgrupper, hvor de på lige fod deltager i løsning af opgaverne som ressourcepersoner med dybgående praktisk erfaring og viden om anvendelse af de digitale metoder. Gensidig tværfaglig videndeling – Dermed styrker vi det realistiske set-up i projekteringsarbejdet bag skærmene, vi understreger det tværfaglige perspektiv i opgaveløsningen, og vi sikrer øget bygbarhed i de foreslåede løsninger. – Men derudover baner vi med afsæt i et konkret samarbejde baseret på den nyeste teknologiske viden og praktisk erfaring vej for gensidig videndeling og innovativ udvikling i både uddannelser og virksomheder, ligesom vi får etableret en direkte og positiv kontakt mellem studerende og deres fremtidige arbejdspladser. Energirenovering af et nationalt industriminde Tovholderen for De Digitale Dage fortæller videre, at de studerende i år skal forestå digital projektering af en ny kontoretage, som skal indrettes i de gamle maltlofter på spritfabrikken – et Aalborg-vartegn, der af Kulturarvestyrelsen er udpeget som bevaringsværdigt nationalt industriminde. – Bygningerne, der er opført i 1931 efter tegninger af arkitekt Alf Cock-Clausen, fremstår som et enestående eksempel på et dansk Art Deco byggeri. Det karakteriseres som et hovedværk i dansk industriarkitektur, og de studerende skal udvikle forslag til, hvordan man uden at ændre bygningens arkitektoniske udtryk kan energirenovere de 900 kvadratmeter store malmlofter og indrette dem til nye attraktive kontormiljøer. – Det handler om at renovere og bevare, understreger Søren Nissen. – Målet er, at de studerende sammen med de deltagende virksomheder gennem tværfagligt samarbejde udvikler nye kompetencer, viden og forståelse for, hvordan de digitale værktøjer og processer udnyttes optimalt i forbindelse med bygningsrenovering, konstaterer Søren Nissen og tilføjer, at der i år kåres et vinderprojekt blandt de forskellige løsningsforslag. Virtual reality præsentation – Projektgrupperne får udleveret et byggeprogram og udbudsmaterialer med kravspecifikationer, som de skal efterleve, og forslagene bedømmes af et tværfagligt dommerpanel der vurderer arbejdsprocesser, anvendte værktøjer, analyser af blandt andet bygbarhed, energiberegninger, kollisionskontrol og det termiske miljø. – Derudover indgår gruppernes tilbud på digitale mock-ups, ligesom selve præsentationerne af de enkelte forslag indgår i vurderingen, fortæller Søren Nissen og pointerer sluttelig, at deltagerne som led i præsentationen deltager i den fortsatte videreudvikling af byggeriets virtual-reality-briller. – Grupperne skal således afslutningsvis visualisere og præsentere deres projekter for dommerpanelet som et virtual-reality-projekt, hvor de sammen med dommerne tager på rundtur i de nye kontorer iført 3D briller.  Rammetekst: De Digitale Dage, hvor op mod 100 studerende i dagene fra den 15. til 17. april skal udvikle digitalt projekt til energirenovering og nyindretning af de gamle maltlofter på Spritfabrikken i Aalborg, gennemføres i samarbejde mellem en bred kreds af byggeuddannelser fra UCN Teknologi, Aalborg Universitet og EUC Nord samt Dansk Byggeri og Cowi. Rammetekst: ”Ved at samle kræfterne på tværs af fag og traditioner, har vi som uddannelses-institutioner de bedste kort på hånden til, i et målrettet samarbejde med byggeriets virksomheder, at udvikle og udbrede de digitale redskaber til alle byggeriets led.” Bruno Larsen, Studieleder på UCN Teknologi og initiativtager til De Digitale Dage.   Yderligere oplysninger: Søren Nissen, projektleder, UCN på telefon 72 69 15 28 Kjeld Svidt, lektor Aalborg Universitet på telefon 99 40 85 46 Hans UlriK Møller, uddannelseschef EUC nord på telefon  25 35 67 62