Det nye universitetshospital, der med et anlægsbudget på fire milliarder kroner skal stå klar i 2022, bliver på 185.000 kvadratmeter og er udviklet af C. F. Møller, Alectia og Rambøll.

V2C og COWI danner fælles hospitalsteam

V2C og COWI er udvalgt til sammen at give tilbud på byggeledelsen af det 185.000 m2 store byggeri af det nye Køge Universitetssygehus.

Læs artikel i net-avis: http://www.building-supply.dk/article/view/216123/cowi_og_v2c_gar_sammen_om_koges_supersygehus#.VfgteP3ovcs

V2C er i team med COWI blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på den samlede byggeledelse af opførelsen/udvidelsen af Køge Universitetssygehus. Byggeledelsen omfatter alle bygge- og anlægsetaper, koordinering af levering/montering af udstyr, styring af økonomi og projektets tidsmæssige forhold samt koordinering af arbejdsmiljø og sikkerhed.

Hele byggeriet foregår på og ved det eksisterende Køge sygehus som er i drift, og byggeledelsen skal løbende koordinere byggearbejderne med sygehusets indflytningstakt.

Projektet forventes – foruden to anlægsetaper på ca. 185.000 m2 og 1.900 p-pladser – udbudt i storentrepriser med tværgående entrepriser og ventes derudover opdelt i forskudte etaper på mellem 2.000-50.000 m2 med en byggetid på mellem på 2-4 år.

Byggeriet forventes udført 2017- 2022 og har et samlet budget på fire milliarder kroner.