30 år i Bjerg Arkitektur A/S

I Bjerg Arkitektur A/S – et familieejet arkitektfirma med nordjyske rødder, der i 2017 fejrer 30 års jubilæum med fem afdelinger i tre lande – har vi altid sat mennesket i fokus for udvikling af energivenligt byggeri, hvor sundhed og trivsel går hånd i hånd med hensynet til natur og miljø.

Som omdrejningspunkt for udvikling af bæredygtig og energioptimeret arkitektur udfordrer vi traditioner og komplicerede løsninger med enkle arkitektoniske streger, der – både i udnyttelse af ressourcer, i sammensætning af materialer og i dialogen med brugerne – går nye veje, åbner nye muligheder og skaber nye oplevelser.

Således indførte vi blandt andet som en af landets første tegnestuer Det Digitale Byggeri i fuld skala, vi stod fadder til landets første certificerede passivhuse, og vi åbnede i 2010 sammen med Passivhuscenter Darmstad Danmarks første passivhus center, Bjerg Innovation.

Derudover har vi de senere år blandt andet føjet BREEAM og DGNB til vores kernekompetencer, samtidig med at vi – blandt andet som led i byggeriet af børnehaver, skoler, plejehjem og boliger – er gået forrest i udviklingen af fremtidens bæredygtige arkitektur i træ med præfabrikerede BOX-elementer og konstruktioner i Cross Laminated Wood.

Træ er det nye sort

Vi har i Bjerg Arkitektur altid arbejdet med at udnytte træet som et levende og genanvendeligt materiale til konstruktioner, facader, isolering og overflader inde og ude.

Netop nu er vi som rådgiver blandt andet aktuelle med træboliger i Ringkøbing og Smørum, i København er vi langt fremme med projektering af et fleretagers domicilbyggeri, der opføres som passivhus med bærende konstruktioner i Cross Laminated Wood, i Aalborg er vi rådgiver på børnehaven Karolinelund, der opføres i træ og certificeres som landets første byggeri i DGNB-PLATIN, og i Oslo gør vi klar til første spadestik på vores femte BREEAM-certificerede børnehave i træ.

Mennesker i fokus

I vores bæredygtige vision står mennesket og hensynet til miljøet sammen om at skabe rum til trivsel og sanselige oplevelser, der i samspillet mellem rum, proportioner, lys og overflader samler form, funktion og materialer i harmoniske enkle helheder og detaljer.

Derfor starter vores projekter altid med en dialog, hvor vi sammen med kunder og brugere afdækker individuelle ønsker og behov – en proces, der med afsæt i helheden sætter mennesket og samarbejdet i fokus og sikrer kunderne et unikt og skræddersyet, personligt byggeri.

Derefter sætter vi vores ekspertise i spil på tegneborde og skærme i en mission, der altid sigter mod at spejle innovative, bæredygtige og energioptimerede løsninger i et byggeri, som udfordrer arkitekturen og skaber glade oplevelser for kommende brugere og beboere mange årtier ud i fremtiden.

Bæredygtigt partnerskab

Fællesskab, teamwork og samarbejde har altid været ledetråd for aktiviteterne i Bjerg Arkitektur, og med afsæt i vores skarpe fokus på bæredygtighed og energivenligt byggeri spænder vi – både når det gælder nybyggeri og renovering – over hele den arkitektoniske palet.

Og vi har store ambitioner: Vi vil være bedst til bæredygtig arkitektur.

Uanset om det gælder børnehaver, skoler og plejehjem, boliger og erhvervsbyggeri eller transformation, ’urban planning’ og nyindretning af byens rum vil vi i balance med natur og miljø bane vej for fællesskab og gode menneskelige relationer.

Derfor har vi organiseret Bjerg Arkitektur, der i dag beskæftiger 33 medarbejdere fordelt på tegnestuer i København, Aalborg/Hjørring, Oslo og Warszawa, i et partnerskab, som ud fra vores fælles platform dækker alle facetter af det bæredygtige byggeri.

Byens Netværk

Samtidig er vi bevidste om, at en fortsat udbygning af vores kompetencer er afhængig af videndeling og inspiration udefra.

Derfor deltager både partnere og medarbejdere i en række professionelle netværk. I den sammenhæng ser vi vores medlemskab af Byens Netværk, som en vigtig brik i vores udvikling, og vi er stolte over med Maria Bjerg Nørkjær som repræsentant i ”Byens Talenter” og ”Arrangementsudvalget” at deltage aktivt også i Byens Netværk.