BAM Danmark afleverer nye forskningsfaciliteter til DTU

BAM Danmark har for Bygningsstyrelsen og DTU bygget nye forsknings- og testfaciliteter til vindenergiforskningen på DTU Risø Campus. Det drejer sig om opførelsen af to nye bygninger samt renovering af to eksisterende bygninger i en kompliceret totalentreprise.

I 1950’erne mente både politikere og ikke mindst atomforskeren Niels Bohr, at Danmark skulle satse på atomkraft som energiform. Derfor byggede man tre atomreaktorer til nuklear forskning ved Risø nord for Roskilde. Holdningen til atomkraft ændrede sig dog siden, og i 1985 sagde Danmark endegyldigt nej til atomkraft. Reaktorerne blev lukket. I dag forsker man i bæredygtige energiformer på DTU Risø Campus.

BAM Danmark har bygget nye forsknings- og testfaciliteter, som primært skal benyttes af DTU Vindenergi, som rummer et førende forskningsmiljø inden for udnyttelsen af vind. Det drejer sig om opførelsen af to nye bygninger samt renovering af to eksisterende bygninger i en omfattende totalentreprise.

De nye faciliteter dækker samlet 7.150 m2 og er af højeste internationale standard. Rasmus Hyldekvist Jensen, produktionsdirektør hos BAM Danmark, er stolt over at bidrage til udviklingen af DTU. Han siger:

”Fra atomkraft til verdensklasse forskning i bæredygtige energiformer. Det danske herrelandshold i fodbold bruger udtrykket ’at være en del af noget større’. Dét slogan er jeg fristet til at låne i den her sammenhæng. For BAM Danmark spiller en lille rolle i dansk energihistorie med dette byggeri.”

Danmark har en stærk position inden for vindenergi

Peter Hjuler Jensen er viceinstitutdirektør på DTU Vindenergi. Da han begyndte at forske for 40 år siden, drømte han om, at bæredygtige energiformer som sol og vind en dag kunne dække 10 procent af Danmarks energibehov. I dag, fortæller han, er der bred enighed om, at vi skal op på 100 procent.

”Omstillingen af energisektoren er en global dagsorden. Og Danmark spiller en central rolle, fordi vi har en meget stærk position inden for vindenergi. Vi får international anerkendelse for vores forskning og har dygtige virksomheder som Vestas og Siemens Gamesa, som DTU arbejder tæt sammen med,” siger han.

Peter Hjuler Jensen forklarer, at Danmark er i hård konkurrence med andre lande som Kina, når det gælder vindenergi-sektoren. For at holde sin førerposition kræver det, at Danmark kan tiltrække de klogeste hoveder og udføre de mest avancerede forskningsprojekter. Viceinstitutdirektøren er derfor meget tilfreds med, at alle de nye og topmoderne faciliteter nu kan tages i brug.

Kompliceret at bygge laboratorier

At bygge laboratorier og testmiljøer til DTU er ikke noget, man bare lige gør. Det er en meget omfattende og kompliceret opgave. Det kan Helle Bundgaard, projektchef hos BAM Danmark, skrive under på. Der er mange hensyn og høje krav til bygningerne, installationerne og udstyret samt sikkerheden på stedet.

”Man skal holde tungen lige i munden som projektchef. Slutbrugerne er forskere, der skal tage prøver under de rigtige vilkår, så der er sikkerhed for metode og resultat. Derfor skal der være styr på alle detaljer, og det skal fungere fra start. Derfor er jeg også meget glad for at være godt i mål,” siger hun.

BAM Danmark har inddraget eksperter i laboratoriebyggeri med specialviden inden for enkelte konstruktioner: Eksempelvis etableringen af et såkaldt faradaybur; en slags stålkasse om et rum, som beskytter mod påvirkning af stråler udefra – eller i forbindelse med etablering af en vibrationsfri fundamentsløsning, bygget uafhængigt af den resterende bygningskonstruktion, så VC-E-krav overholdes.

I det hele taget har der været mange aktører involveret i projektet. Og der har været en omfattende brugerinddragelse, hvor de ansatte er spurgt til deres ønsker og behov. Det kræver alt sammen overblik, og Peter Hjuler Jensen roser da også BAM Danmark for rollen som totalentreprenør. Heidi Rydstrøm fra Campus Service på DTU, har haft den koordinerende rolle mellem brugerne og BAM. Hun siger om samarbejdet:

”Det er et meget komplekst byggeri. BAM Danmark har været fleksible, selv om der har været mange udfordringer. De har udvist forståelse for brugernes dagligdag samt stedets funktion. Deres tekniske underleverandør, GK Danmark, har været med fra begyndelsen, og det har fungeret godt. I det hele taget må jeg sige, at alle involverede parter er gået til opgaven med positiv indstilling og stor seriøsitet.”

Det er Bygningsstyrelsen, der er bygherre på projektet, og her er man også glad for at være i mål med det komplicerede byggeri. Claude Sauzet, der er arkitekt og projektleder hos Bygningsstyrelsen, siger:

”Bygningsstyrelsen er tilfreds med, at vi nu har afleveret den sidste bygning i projektet til DTU. Det er en bygning med mange og komplekse krav, og det er løst i høj kvalitet. Vi har haft lidt udfordringer undervejs, men vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde hele vejen rundt i projektgruppen, så der er fundet gode løsninger, og vi er glade for at kunne afslutte denne etape af moderniseringen af DTU Risø Campus med et godt resultat.”

Fakta om byggeriet på DTU Risø

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Kunde: DTU

Bygherrerådgiver og dispositionsforslag: SWECO / NORD Architects / mrmarkitektur / MIERA rådgivning

Design og brugerinddragelse: NORD Architects

Totalentrepriseteam: BAM Danmark, Norconsult, Christensen & CO / Langvad Arkitekter, 1:1 Landskab