BAM Danmark vinder ny stor skole i Ørestaden

– Vi glæder os sammen med vores samarbejdspartnere over at Københavns Kommune med afsæt i et ambitiøst og visionært oplæg har valgt at realisere vores projekt, og vi er som totalentreprenør selvfølgelig stolt over nu at sætte vores fjerde store skole på tegnebrættet.

Det siger administrerende direktør Bo Svendsen fra BAM Danmark A/S i en kommentar til, at virksomheden af Københavns Kommune er blevet kåret som vinder af konkurrencen om at bygge Arenakvarterets Skole og svømmehal, der som det centrale samlingspunkt for Ørestadens nye bydel omkring Arenaen skal stå klar i august 2023.

– Med Arenakvarterets Skole manifesterer Københavns Kommune sig endnu en gang som international spydspids i relation til udvikling af fremtidens skoler, der som grønne eksperimentarier for læring og fællesskaber åbner sig mod samfundet og indbyder til fælles aktiviteter.

Ambitiøs milepæl
– Det er en udvikling vi sammen med landets førende arkitektfirmaer med stolthed har taget del i, lige siden vores hollandske moderselskab i 2014 valgte at etablere sig i Danmark. Det har været – og er – en fortsat læreproces, og med Arenakvarterets Skole, der integrerer visionen om den åbne grønne skole som omdrejningspunkt for livet i et nyt sammenhængende byrum, sætter vi endnu en ambitiøs milepæl i udviklingen af fremtidens skole.

– Ambitionen er, at skolen som bydelens multifunktionelle og fleksible samlingssted for en bred vifte af kommunale tilbud bliver ramme om ’det sunde liv’ med rum til oplevelser, konkluderer Bo Svendsen og pointerer, at Arenakvarteret Skole med både svømme- og idrætshal, madhus og ungehus får direkte adgang til fælleden via en gennemgående strøggade og en åben torveplads.

Grønne tage med legepladser og aktivitetscentre
– Skolen byder velkommen til fællesskabet med en stor og markant trappe, der trækker fælledens natur helt ind i den nye bydel og leder op til åbne grønne tagkonstruktioner med legepladser, aktivitetscentre og væresteder i forskellige plan, som er forbundet med trapper.

– Indvendig bindes skolens afsnit sammen af et gennemgående byrum, men udefra videreføres trappens symbolik. Således fører skolens store åbne trappe op til et hævet, halvoffentligt strøgtorv, som omkranses af indskolingens hus i tre etager, mellemskolens hus i fem etager og skolens faglige samlingspunkt i værkstedstårnet, der rejser sig i syv etager op mod Arenaen, fortæller Bo Svendsen og understreger skolens grønne og bæredygtige identitet.

Sundt indeklima
– Skolen er kendetegnet ved flydende grænser mellem inde- og udeliv, og med sundhed som et gennemgående kodeord har vi selvfølgelig haft skarp fokus på at skabe et attraktivt indeklima. Det gælder både i relation til effektiv ventilation, maksimal udnyttelse af naturligt lys og valget af sunde materialer, som i øvrigt udgør et integreret designelement, der skaber overblik og nærhed i indretningen.

– Dertil kommer, slutter direktøren for BAM Danmark, at Arenakvarterets Skole og Svømmehal som certificeret DGNB guld-byggeri selvfølgelig byder på et lavt energiforbrug med automatisk styring af elektriske installationer, ligesom skolen er udstyret med solceller, anlæg til opsamling og anvendelse af regnvand, kompostanlæg og nyttehaver på tagene.

Fakta om Arenakvarterets Skole og Svømmehal:

Bygherre: Københavns Kommune
Totalentreprenør: BAM Danmark A/S
Arkitekt: Rubow Arkitekter A/S / Nøhr & Sigsgaard A/S
Landskab: Rubow Arkitekter A/S
Ingeniør: Rambøll A/S

Arenakvarterets skole får fire spor fra 0. til 9. klassetrin fordelt på indskoling med klub og madskole, mellemtrin og udskoling.

Bruttoarealer i alt: 17.465 m2
Skole og idræt: 13.715 m2
Svømmehal med tre bassiner: 3.750 m2
Friarealer på terræn: 2.200 m2
Friarealer på tag: 3.700 m2

Entreprisesum: 448 millioner kroner

6 år med BAM i Danmark
BAM Danmark A/S har siden virksomhedens etablering i foråret 2014 med succes arbejdet målrettet på at udvikle virksomheden, dens organisation og kultur til som totalentreprenør at matche kravene i store offentlige konkurrencer, og virksomheden står i dag som en af landets førende totalentreprenører med speciale i byggeri af skoler og uddannelsesinstitutioner.

Selskabet har blandt andet som totalentreprenør på DTU opført Center for Nanotech (afsluttet december 2015) og Biosustain (afsluttet juli 2016), ligesom BAM Danmark A/S i Carlsberg Byen har opført Europaskolen (afsluttet 2018).

Netop nu er selskabet aktuel med renovering og opførelse af administrationsbygning til det nye vindmøllecenter på Risø, ligesom selskabet netop sammen med Høje Taastrup Kommune har taget første spadestik til Læringshuset Nærheden – projekter med en samlet entreprisesum på 420 millioner kroner.

Derudover er BAM Danmark – foruden denne uges sejr i konkurrencen om Arenakvarterets Skole – aktuel som sidste måneds vinder af konkurrencen om totalentreprisen på Sluseholmens Skole.

De to skoler, der opføres med en samlet entreprisesum på ca. 800 millioner kroner, skal stå klar til indvielse i marts og august 2023.