Byggeriets innovative pioner fylder 50 år

”Verden er i konstant forandring. Stilstand fører til stagnation og tilbagegang – hvis vi ikke gør det lidt bedre i morgen, bliver vi i virkeligheden dårligere. Mere end nogensinde gælder det gamle motto: Work smarter – not harder”.

Det er 50-års-fødselar Lars Blaaberg, medstifter, partner og administrerende direktør i V2C, der med afsæt i en lang karriere som ledende medarbejder og spydspids for udvikling af nye samarbejdsformer og innovativ udvikling i danske byggevirksomheder indrammer fundamentet for fremgang og vækst i dansk byggeri.

– Ved at bruge vores kompetencer på nye måder og omtænke organiseringen af arbejdet kan vi opnå et stort kvalitetsløft til langt færre penge. Derfor må vi konstant stille spørgsmålstegn ved, om ”rutinen” og ”det normale” stadig er det bedste, ligesom vi med respekt og forståelse for byggebranchens eksisterende strukturer må indstille os på og handle efter, at det rigtige i dag, sandsynligvis er forkert i morgen.

– Forandring og nytænkning, der samler kendte ideer og tanker på nye måder er selve grundlaget for fremgang og vækst, konstaterer Lars Blaaberg, der – blandt andet med udvikling og implementering af ’Client Construction modellen’ – sammen med Peer Kisbye har gjort tanker og ideer til virkelighed i V2C:

Virksomheden, der med afsæt i udvikling af helt nye værdiskabende koncepter for bygherrerådgivning, blev stiftet i januar 2014 og beskæftiger i dag fjorten højt specialiserede medarbejdere ansat på attraktive vilkår med blandt andet fire-dages-arbejdsuge.

Karriereforløb

Lars Blaaberg er oprindelig uddannet teknikumingeniør og merkonom og startede karrieren som projektleder hos Viktoria System A/S, fortsatte til det rådgivende ingeniørfirma Torben Wormslev A/S, inden han blev headhuntet af NCC -først som produktionschef siden som projektdirektør, innovationschef og stabschef med ansvar for tværfaglige funktioner og Risk management.

Derefter gik turen til job som salgs- og udviklingsdirektør i Engsø Gruppen A/S og  programchef i Dansk Arkitekturcenter parallelt med etablering af virksomheden BLAABERG Consult, der blev afsæt og hjørnesten i sidste års etablering af V2C.

Sideløbende med den professionelle karriere som spydspids i udviklingen af nye samarbejdsformer og innovative ledelsesstrukturer i byggeriet har Lars Blaaberg, der med Hareskoven som nærmeste nabo er far til Dinah og til august kan fejre sølvbryllup med Malene, i fritiden haft overskud til at varetage række tillidshverv.

Således har Lars Blaaberg – foruden posten som instruktør og medlem af teknisk udvalg i Dansk Sportsdykker Forbund og formandskab i en række lokale Hareskovklubber – blandt andet gennem en årrække været IDA-mentor samt domsmand og nævning ved Østre Landsret.