Confac A/S: Medarbejderne gjorde det igen igen

– Medarbejdere er med et imponerende engagement gået forrest for at gøre vores udbygning til en succes. De har i selvstyrende grupper med ihærdighed og kompetent sidemandsoplæring af nye kolleger sikret et effektivt ’kick-off’ i vores nye produktionshal, og de har med skarpt fokus på vores fælles værdigrundlag banet vejen for, at nye medarbejdere har fået en god start i et meningsfyldt partnerskab som medarbejdere, kolleger og kommende medejere.

Det er administrerende direktør og medejer Erling Holm fra Confac A/S, der efter at have lukket virksomhedens femte rekordår i træk glæder sig over medarbejdernes håndtering af det seneste års mange udfordringer i forbindelse med opførelse og igangsætning af produktionen i en ny stor fabrikshal – en udbygning, der i tiåret for virksomhedens start fordobler Confacs produktionsapparat og fuldfører de fire stifteres oprindelige planer.

– Det allervigtigste for os har været, at fastholde den gode korpsånd og dedikation, der alle årene har været kendetegnende for medarbejderstaben. At det derudover, trods mange store udfordringer og omvæltninger, er lykkedes at øge både toplinje og bundlinje betydeligt og samtidig fastholde en tårnhøj produktivitet, hvor hver enkelt medarbejder har omsat for 3 millioner kroner og bidraget med et overskud på 400.000 kroner, er kun en ekstra fjer i hatten.

Ingen rekrutteringsproblemer
Erling Holm noterer sig i øvrigt med stolt tilfredshed, at det trods lav ledighed og stigende rekrutteringsproblemer i byggebranchen ikke har været noget problem at finde kvalificerede medarbejdere til de mange nye jobs hos Confac.

– Faktisk har vi fået mange flere ansøgere end vi skulle bruge, og ansøger-feltet har, både når det gælder personlige og faglige kompetencer, ligget på et højt niveau. Det ser vi som en stor tillidserklæring til vores organisationsstruktur og medarbejdersyn, hvor vi tilbyder helt individuelle arbejdsvilkår, faglige udfordringer, gode kolleger, dyb indsigt og reelt medejerskab, konkluderer Erling Holm.

Han pointerer, at medarbejdernes medejerskab er både konkret og kontant, og
tilføjer, at samtlige medarbejdere – nye og gamle – som led i virksomhedens fortsatte aktieudlodnings-program i januar 2019 får tildelt aktier med en værdi på 24.000 kroner pr. medarbejder.

– Det svarer til en samlet udskrivning på 2,6 millioner kroner, som virksomheden forærer medarbejderne kvit og frit, hvortil kommer årets udloddede udbytte til medarbejderne på 1,5 millioner kroner, svarende til et gennemsnitligt aktieudbytte på omkring 20.000 kroner for medarbejdere, der har været ansat hele året.

Forrygende udvikling
Som afsæt for et blik i krystalkuglen karakteriserer Erling Holm de seneste års generelle udvikling i betonelementbranchen som forrygende med konstant stigende efterspørgsel, stigende priser, lange ordrehorisonter og solide resultater parallelt en massiv udbygning af branchens produktionskapacitet.

– Som vi ser det, er der nu skabt balance mellem udbud og efterspørgsel. Priserne i branchen er stabiliseret, og leveringshorisonten er, om end den med en samlet ordrebeholdning på mere end 3 milliarder kroner stadig rækker mere end et halvt år frem, på vej mod en normalisering.

Skærpet konkurrencedygtighed
– På den baggrund forventer vi, at 2019 bliver endnu et tilfredsstillende år med en mere moderat udvikling, forudser Erling Holm og understreger sluttelig Confacs stærke position på markedet.

– Vi har ikke fordoblet kapaciteten for at lukrere på et flygtigt gunstigt marked, men fordi vi er overbeviste om, at vi ved fuldførelsen af den oprindeligt planlagte kapacitet fremadrettet kan øge robustheden i forhold til konjunkturudsving og skærpe konkurrencedygtigheden yderligere.

– Således øger vores nye set-up fleksibiliteten i forhold til ordre- og produktsegmentering, så vi fremover med ultrakorte leveringstider kan levere markant flere skarpt prissatte facader og vægge til produktions- og logistikhaller, boksbutikker og etageboliger efter devisen ’store formater til små priser’.