Confac A/S hædret som årets mønstervirksomhed

– Confac A/S har siden starten i 2008 med rettidig omhu, fremsynet styring og skarp fokus på medarbejdernes ve og vel formået at trodse svage konjunkturer med store årlige vækstrater og etablering af mange blivende arbejdspladser.

Det er erhvervsdirektør Jens Enevold Kristensen fra Erhverv Randers, der i en kommentar motiverer valget af Confac A/S som modtager af Erhvervsprisen 2016 – en hæderspris, der i år blev uddelt for fjerde gang og tidligere er tildelt virksomhederne Toppac A/S, Dan Domain og Bach & Pedersen Fragt A/S.

– I dag fremstår virksomheden som en af landets mest effektive, specialiserede og medarbejder-ejede betonvirksomheder baseret på en flad organisation helt uden hierarkier og et toptunet produktionsapparat, der med afsæt i nye miljøvenlige produktionsmetoder sikrer alle medarbejdere optimale arbejdsvilkår.

– De fire stiftere har således på mindre end otte år formået at omsætte høje idealer og store mål til virkelighed. De har skabt en mønstervirksomhed, der både i relation til jobskabelse, stabil vækst og udviklingspotentiale samt arbejdsmiljø og lokal forankring scorer førstekarakter, og det stod meget hurtigt klart, at alle var enige om at hædre Confac A/S med Erhvervsprisen 2016 og titlen som ”Årets Mønstervirksomhed”.

Flere nye virksomheder

Erhvervsdirektøren karakteriserer i øvrigt årets felt med i alt tyve deltagere som det stærkeste nogensinde, og han pointerer, at Randers de seneste år er begyndt at høste frugterne af en målrettet strategi og indsats for at gøre det attraktivt at drive virksomhed i Randers kommune.

– Vi oplever helt klart øget interesse for at etablere virksomhed i Randers, der en halv times kørsel fra Århus og midt i et af landets mest naturskønne områder byder på attraktive muligheder for etablering og udvikling med gode uddannelsesinstitutioner, kvalificeret arbejdskraft, gunstig erhvervspolitik og et veludbygget borgernært serviceniveau.

– Samtidig oplever vi, et positivt samspil mellem gamle og nye virksomheder, der med arbejdsmiljø og medarbejdernes velfærd i fokus skaber nye vækstmuligheder og gennem samarbejde og videndeling tager aktivt del i udviklingen af vores lokalsamfund, slutter direktør Jens Enevold Kristensen fra Randers Erhverv, mens administrerende direktør Erling Holm Fra Confac A/S runder af:

– Vi har på Confac A/S altid været bevidste om virksomhedens ansvar overfor lokalsamfundet, og vi har altid arbejdet efter en målsætning om med afsæt i innovation og nytænkning at skabe gode varige arbejdspladser, hvor medarbejdernes ve og vel går hånd i hånd med fortsat, stabil økonomisk vækst.

– Derfor glæder vi os over, at Randers er kommet ind i en dynamisk udvikling, der præger alle dele af vores lokalsamfund, og vi er på Confac A/S selvfølgelig stolte over i den situation at løbe med palmerne foran et stærkt felt af nye og gamle virksomheder, der hver på sit område rummer et stort udviklingspotentiale og fremstår som væsentlige aktører både når det gælder produktion, rådgivning og service.