Confac A/S uddeler medarbejderaktier for 1,2 millioner kroner

– Dygtige, dedikerede og loyale medarbejdere er vores stærkeste aktiv, og Confac’s succes er i vidt omfang medarbejdernes fortjeneste. Det kvitterer vi for ved at give samtlige medarbejdere et reelt ejerskab via aktier i virksomheden.

Det er direktør Erling Holm fra Confac A/S, der som medlem af betonelementfabrikkens kollektive direktion bestående af Frank Laursen, Peter Adamsen og Verner Lind sætter ord på baggrunden for virksomhedens beslutning om at udnytte nye lempelige regler for som led i en bruttolønsordning at forære alle medarbejdere en aktie til en værdi af 23.000 kroner – aktier, der er skattefrie, indtil de sælges tilbage til firmaet i forbindelse med pension, opsigelse eller andet.

Stor kursværdi

– Vi var ikke et sekund i tvivl om, at regelændringerne skulle komme vores ansatte til gode, fastslår Erling Holm og pointerer, at en stor del af medarbejderne som led i en tilsvarende, tidligere ordning har investeret i virksomheden på et tidspunkt, hvor byggebranchen lå underdrejet i dårlige konjunkturer.

– I dag kan vi kan med stor tilfredshed konstatere, at medarbejdernes tro på virksomheden har båret frugt med en kursgevinst på flere hundrede procent.

– Derfor var det en selvfølge for os, at udbyde ordningen nu,  hvor vi har gode tider og mere at dele ud af, og det har været magtpåliggende for os, at alle medarbejdere skulle nyde godt de nye regler.

Lønforhøjelser…

– På Confac arbejder vi som musketerer. Det er alle for én og én for alle på tværs af arbejdsfunktioner. Hver eneste medarbejder bidrager som en vigtig og uundværlig brik i at få det daglige puslespil til at gå op.

– Derfor var vi i direktionen enige om, at alle uden økonomiske afsavn og uafhængigt af den enkeltes økonomiske situation skulle have chancen for at komme med på vognen med tildeling af aktier i virksomheden.

– På den baggrund har vi yderligere optimeret udnyttelsen af de nye regler og tildelt samtlige medarbejdere en lønforhøjelse, der præcis svarer til det, der skal trækkes i bruttolønnen, konstaterer Erling Holm og roser de nye regler, fordi de styrker muligheden for at knytte medarbejderne tættere til virksomheden gennem et reelt medejerskab.

Ros til nyt regelsæt

– Med de gamle regler kunne man kun købe medarbejderaktier efter at have betalt personskat, og det fratog medarbejdernes incitamentet til at investere i deres egen virksomhed. Med de nye regler kan vores medarbejdere betale omkostninger til aktiekøb via bruttolønnen og vente med at betale skat til den dag, der er gevinst i form af udbytte eller aktien sælges.

– Medarbejderne belønnes dermed både for de resultater, der skabes, og for den værdi, der opbygges – en belønninger, der bliver større jo bedre vi er til at trække i samme retning, slutter Erling Holm, mens Anders Kudsk, der til daglig er ingeniør i projekteringsafdelingen, fortsætter:

Fra medarbejder til medejer

– Det er stort gjort af Confac, der ved kvit og frit at give hver eneste medarbejder aktier i virksomheden understreger, at gode intensioner om ligeværdighed og partnerskab, ikke bare er tomme ord. De gode intentioner realiseres i alle hverdagens gøremål og bliver helt konkrete, når man kvit og frit får foræret et medejerskab sin egen arbejdsplads.

– På Confac har vi en enestående indsigt i alt, hvad der sker. Alt er synligt og tilgængeligt. Alle ved altid præcis, hvordan det går, og hvilke planer der ligger på bordet, fastslår Anders Kudsk, der er ingeniør i projektafdelingen. Hans kollega Kasper Overgaard supplerer:

– Vi fungerer i et unikt, gennemsigtigt fællesskab med gensidig respekt for forskellige kompetencer og arbejdsfunktioner samt skarp fokus på, hvordan vi ved fælles hjælp og videndeling kan nå de daglige, ugentlige og årlige mål. Sammen når vi lidt længere.

– Og det er en fed oplevelse, at man selv efter forholdsvis kort tid på arbejdsmarkedet og uden at betale en eneste krone er blevet medejer i en succesfuld virksomhed, der giver alle en bid af kagen. Det giver lyst til at yde lidt ekstra i dagligdagen, og man får blod på tanden efter mere, så jeg står klar næste gang, der udbydes aktier​.

Rammetekst:

Med en ændring af ligningsloven er det fra 1. juli igen blevet muligt at give medarbejderne aktier eller aktieoptioner, der betaler via bruttolønnen før skat, og som noget helt nyt skal der først betales skat, når aktierne sælges tilbage til firmaet ved pension, opsigelse eller andet.