Confac - produktionen - lav opløsn

Confac herre i eget hus

Betonelementfabrikken i Randers fortsætter i overhalingsbanen og køber Industri Udvikling ud af ejerkredsen efter nyt flot regnskab med vækst på 22 procent

Adm. direktør og medejer Erling Holm, Confac AS
Adm. direktør og medejer Erling Holm, Confac A/S

 

 ”Vi er stolte over sammen med en stor gruppe medarbejdere – i alt ’tredive medarbejdende aktionærer’ – atter at være 100 procent herre i eget hus”.

Det er administrerende direktør Erling Holm fra Confac A/S, der med afsæt i et nyt flot regnskab og tilbagekøb af IndustriUdvikling’s aktiepost på 33 procent kipper med flaget fra ’broen’ på elementfabrikken i Randers.

– Under indtryk af de dramatisk faldende konjunkturer anså vi det trods fortsat egenfinansieret vækst siden virksomhedens etablering som rettidig omhu i 2010 at sikre Confac A/S en ekstra økonomisk buffer gennem samarbejde med en kapitalpartner, og selv om vi nok havde klaret os uden, har vi haft et rigtig godt samarbejde med IndustriUdvikling. Kapitalfonden har som mindretalsaktionær været en god sparringpartner og bidraget positivt til firmaets fortsatte udvikling.

– Men efter fire års fortsat vækst med solide årlige overskud i en branche, hvor konstante overskud er en sjældenhed, er vi godt rustede til at stå på egne ben, og det er med ekstra stolthed at vi nu er 100 % herre i eget hus og har engageret størsteparten af medarbejderstaben med personligt ejerskab, så de, der driver Confac frem mod fortsat succes, også får glæde og gavn af resultaterne i fremtiden.

Massiv vækst

Erling Holm fra Confac, der med et resultat på fem millioner kroner før skat og en vækst i omsætningen på 22 procent i seneste regnskabsår trodser branchens svingende resultater, er samtidig sikker på at virksomheden med en stærk medarbejderprofil, vil klare sig endnu bedre i de kommende år:

– Konkurrence og produktivitetskrav er skarpere end nogensinde og branchen er stadig ikke fri af røde tal. Men konjunkturerne er i bedring, markedet er i stigning og betonelementer vinder markedsandele. Faktisk har branchen aldrig haft en større ordrebeholdning, og det samlede volumen er større end nogensinde, pointerer Erling Holm og konkluderer:

– På den baggrund ser fremtiden lys ud for betonelementbranchen. Det er realistisk at forvente, at det også i årene frem, er muligt at drive en sund og indtjenende virksomhed, og med et kæmpe stort medarbejderengagement, der sikrer, at vi også fremover kan matche markedets højeste krav til produktivitet og kvalitet, er Confac absolut gearet til at være med på første parket.

Rammetekst:

– Den vanskelige markedssituation siden etableringen i 2008 har på alle niveauer skærpet sanser og kreativitet, og efter fire års fortsat vækst med markante overskud fremstår Confac A/S i dag endog særdeles stærk og konkurrencedygtig i markedet, konstaterer administrerende direktør Erling Holm fra betonelementfabrikken i Randers, der lukkede sidste regnskabsår med et omsætningsplus på 22 procent og i øvrigt har påbegyndt det nye regnskabsår med nye rekorder, som yderligere styrker forventninger om en solid indtjening i 2015.