Constructa A/S henter sværvægter fra Niras

– Vi har gennem det sidste halve års tid været på udkik efter en ny administrerende direktør med de rette kompetencer til at gå forrest i udvikling af Constructa version 2.0, og med ansættelse af Morten Reher-Langberg er vi stolte over nu at kunne sætte endnu en milepæl i udviklingen af selskabets ledelsesmæssige professionalisering.

Det siger Constructas bestyrelsesformand Henrik Enegaard Skaanderup i en kommentar til selskabets ansættelse af Morten Reher-Langberg som ny administrerende direktør – en ansættelse, der ifølge bestyrelsesformanden udgør det naturlige næste skridt i forlængelse af, at selskabets ejere arkitekt Christian Aagaard Nielsen og ingeniør Lars Hansen i slutningen af 2017 overlod den ledelsesmæssige styring til en professionel bestyrelse.

– Morten har gennem hele karrieren vist sig som en stærk og visionær leder, der ikke alene udgør et stærkt match til selskabets kultur og værdigrundlag. Han kommer samtidig som en af branchens anerkendte sværvægtere med stor erfaring fra lederposter, der dækker både rådgiverens, entreprenørens og developerens arbejdsområder.

– Senest har han gennem de sidste fem år som regions- og forretningschef hos Niras i Århus stået i spidsen for afdelingens fusion med Atlectia og opbygning af en afdeling med 150 medarbejdere, og det er helt tydeligt, at vi med Morten ved roret står stærkt rustet til, i årene frem, at udnytte selskabets forspring som rådgivere med et tværfagligt DNA, der forbinder arkitektens og ingeniørens kompetencer.

Et ønskejob i en unik virksomhed
– Ejerne har fra første dag haft et skarpt fokus på at skabe en god arbejdsplads, hvor man med afsæt i ordentlighed, troværdighed og tillid holder, det man lover både internt i det daglige arbejde blandt kolleger og eksternt i samarbejdet med kunder og samarbejdspartnere fortsætter Morten Reher-Langberg, der den 1. april rykker fra Århus til Silkeborg for at tage plads for bordenden i Constructa A/S.

– Ud fra de værdier er det lykkedes at skabe en virksomhed, der er kendetegnet ved stor åbenhed og et stærkt fællesskab mellem medarbejdere, som gennem samarbejde og videndeling på tværs af arkitekt- og ingeniørfagene skaber en unik organisation, hvor den fælles projektledelse år efter år er det centrale omdrejningspunkt for værdiskabende rådgivning til bygherrer og kunder. Det har jeg meget stor respekt for.

– Dermed er der nemlig skabt et stærkt grundlag for virksomhedens fortsatte udvikling og vækst, som jeg glæder mig til at tage del i sammen med medarbejderne. Det er på alle måder et ønskejob med enestående muligheder, fastslår Morten Reher-Langberg og pointerer, at han ikke møder det nye job med en skræddersyet programerklæring.

Tværfaglighed, bæredygtighed og FN’s verdensmål
– Constructa står solidt i markedet med det medfødte tværfaglige afsæt, en bred vifte af opgaver inden for bygherrerådgivning og projektledelse, udvikling af sunde byggerier, klima- og miljøløsninger samt et stærkt fokus på implementering af FN’s verdensmål.

– Faktisk er virksomheden på mange områder forud for den udvikling, som de seneste år har præget branchens søgen efter synergier gennem sammenlægning af ingeniør- og arkitektfirmaer, ligesom Constructa er med i førerfeltet indenfor flere centrale udviklingsområder.

– Det gælder for eksempel indenfor klimasikring og udvikling af nye løsninger, der kan håndtere stigende vandmængder lokalt, udvikling af undervisningsbyggerier med sundt indeklima, indretning af grønne fælles rum til fællesskabets aktiviteter samt udvikling af klimavenlige byggerier med bæredygtige CLT-konstruktioner.

’Business as usual’
– På den baggrund handler det for mig i første omgang om at lære virksomheden og medarbejderne at kende med henblik på at understøtte den igangværende udvikling og selskabets grundlæggende DNA som en tværfaglig rådgivervirksomhed, hvor medarbejderne i stadig mere komplicerede og fagligt krævende projekter, deler viden på kryds og tværs.

– I det lys bliver det ’business as usual’, men jeg håber da at kunne bidrage med inspiration og nytænkning – for eksempel omkring procesoptimering og anvendelse af nye digitale redskaber, der kan sikre smidighed og effektivitet i måden, hvorpå opgaverne planlægges og løses.

– Derudover vil jeg gerne arbejde med udvikling af rådgiverrollen og
modet til at turde at rådgive. Vi skal væk fra ’nul-fejls-kulturen og være lidt
mindre bange for at lave fejl.

– For, understreger Morten Reher-Langberg sluttelig, det er fejlene, vi begår eller er ved at begå, som vi lærer mest af. De gør os både bedre til at undgå gentagelser og til at opfange fejl, før de får negative konsekvenser.

Om Constructa:
Constructa A/S, der blev stiftet i 2008 af arkitekt Christian Aagaard Nielsen og ingeniør Lars Hansen gennem sammenlægning af deres eksisterende virksomheder, er en arkitekt- og ingeniørvirksomhed, der med hovedsæde i Silkeborg og afdelinger i Bjerringbro, Horsens og Roskilde beskæftiger mere end 80 medarbejdere.

Virkomheden realiserede sidste år en bruttofortjeneste på ca. 51 millioner kroner, og blev drevet som en ejerledet, tværfaglig virksomhed af de to stiftere frem til slutningen af 2017, hvor de med etablering af en professionel bestyrelse trak sig et skridt tilbage fra den daglige drift.

Constructa A/S, der gennem alle årene har haft udvikling, projektering og styring af bolig-, skole, kultur- og erhvervsbyggerier i fokus, har opbygget betydelige kompetencer i relation til indeklima og udvikling af grønne fællesrum til fremme af fællesskabets sociale aktiviteter.

Derudover har virksomheden de seneste år arbejdet målrettet på at implementere FN’s verdensmål med særligt fokus på mål nummer 3 under overskriften ”Sundhed og Trivsel” og mål nummer 11 under overskriften ”Bæredygtige Byer og Lokalsamfund” – mål, der er dybt forankret i Constructas ”Why & Mission”.

Om Morten Reher-Langberg:
Morten Reher-Langberg – bygningsingeniør og fra 1. april administrerende direktør i arkitekt- og ingeniørvirksomheden Constructa A/S – har frem gennem karrieren haft ansvaret for utallige større anlægs- og byggeopgaver.

Derudover har Morten Reher-Langberg – blandt andet som produktionschef i KPC BYG A/S, teknisk direktør i K/S Frederiksbjerg Ejendomme samt administrerende direktør og medejer for Engsø Vest A/S – haft ansvaret for udvikling og byggeri af blandt andet Skejby Erhvervspark med domiciler til IBM/EDB Gruppen, Oracle og Carl Bro, boliger og butikker på Åboulevarden og Telefontorvet i Århus samt udvikling af det prestigefyldte projekt Lighthouse på Århus Havn.

Senest har Morten Reher-Langberg, som regions- og forretningschef for Niras A/S i Århus gennem de sidste fem år stået i spidsen for afdelingens fusion med Atlectia og opbygning af en forretning med 150 medarbejdere.