Copenhagen Business Academy sætter skimmelsvamp på skemaet

– Gennem samarbejde med specialistvirksomheder opnår vi den nødvendige dybgående viden om virksomhedernes aktuelle og fremtidige krav til vores færdige kandidater, og vi ser samarbejdet som krumtap i vores udvikling af erhvervsrettede uddannelser, der på samme tid imødekommer markedets behov og giver vores studerende de bedste kort på hånden i konkurrencen om jobbene.

Sådan lyder det fra Maria Baunbæk, programleder ved Cphbusiness, som på baggrund af stor efterspørgsel i branchen nu sammen med Dansk Miljøanalyse og Niras sætter fokus på skimmelsvamp i uddannelsen til miljøteknolog.

Maria Baunbæk tilføjer, at de to virksomheder gennem deres deltagelse som repræsentanter i uddannelsesudvalget på miljøteknologuddannelsen bringer markedets og branchens uundværlige input med helt ind i uddannelsens maskinrum, og fortsætter:

– Det er virksomhederne, der har påpeget behovet for at sætte skimmelsvamp på skemaet for kommende miljøteknologer, og efterfølgende har vores egne analyser har vist, at et dybt kendskab til skimmelsvamp og deraf afledte problematikker vil give vores studerende et solidt afsæt på jobmarkedet.

– På den baggrund har vi nu som led i et to-årigt udviklingsprojekt sammen med virksomhederne sat skimmelsvamp på skemaet for vores studerende miljøteknologer.

Afhjælper fremtidig mangel på arbejdskraft

– Vi oplever, at der er et stort, akut behov for øget kendskab til årsager og konsekvenser af skimmelsvamp, fortsætter projektleder Ole Frederiksen fra Niras.

– Derfor er vi selvfølgelig godt tilfredse med, at Cphbusiness følger vores anbefalinger og sætter skimmelsvamp på agendaen, ligesom vi glæder os til at være med i udviklingen af et professionelt undervisningsforløb, der både vil foregå i undervisningslokalet, i laboratoriet og ude i bygninger.

Markedschef Martin Nerum Olsen fra Dansk Miljøanalyse supplerer:

– Der er helt klart et stort og accelererende behov for uddannelse af specialister i skimmelsvamp, og vi kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft, der kan håndtere skimmelsvamp gennem hele kæden fra prøvetagning og analyse til fortolkning af årsager, konsekvenser og behandling.

– Både ved nybyg og ved renovering af den eksisterende boligmasse er der en tendens til, at man gør bygningerne så tætte, at man uden korrekt rådgivning får problemer med indeklima og skimmelsvamp.

Et samfundsansvar

Martin Nerum Olsen ser i øvrigt samarbejdet mellem Dansk Miljøanalyse og Cphbusiness som en naturlig forlængelse af firmaets formulerede mål om i relation til indeklima og skimmelsvamp at tage ansvar for at sprede og implementere den nyeste viden.

Han karakteriserer uddannelse af næste generation som del af virksomhedens samfundsansvar og pointerer, at praktikophold udgør en væsentlig del af virksomhedens DNA, ligesom uddannelse indgår centralt i strategien for virksomhedens udvikling.

– Vores mål er både at give vores praktikanter de nødvendige kompetencer til at sikre et generelt kompetenceløft i branchen og at sikre et kompetent rekrutteringsgrundlag for vores egen virksomhed, hvor vi, som der ofte er sket, i øvrigt for kort tid siden har ansat Marion Andersen, der er miljøteknolog fra Cphbusiness og tidligere praktikant.

Det ku’ jeg godt ha’ brugt

– Det er en god idé at sætte skimmelsvamp på skemaet. Det kunne jeg godt have brugt, siger fra Marion Andersen og tænker tilbage på den dag, hun i Dansk Miljøanalyse bankede på til første dag i praktikperioden.

– Fra det øjeblik, jeg kom ind ad døren fik jeg – efter en plan der rakte ud over min praktiktid og naturligvis med støtte og vejledning fra andre medarbejdere – selvstændigt ansvar for egne arbejdsopgaver. Det var ganske krævende, og jeg lærte hurtigt, at mine gode kompetencer inden for prøvetagning ikke kan stå alene: Vejledning, prøvetagning, analyse og fortolkning er ligeværdige og gensidigt afhængige størrelser, siger Marion Andersen.