Fredet Arne Jakobsen-plads ved Rødovre Rådhus totalrenoveret

– Vi er stolte over at have genskabt Arne Jacobsens smukke, fredede torveplads i Rødovre, der efter omlægning nu fremstår fuldstændig, som den blev tegnet af stjernearkitekten.

Det fortæller projektleder Jørgen Blangstrup Pedersen fra Anlægsgartner Gottlieb A/S, der hen over sommeren har totalrenoveret den fredede rådhusplads i Rødovre – i alt 2.200 kvadratmeter, der omkranses af rådhus og hovedbibliotek, begge også tegnet af Arne Jakobsen, samt det populære spillested Viften og indkøbscenteret Rødovre Centrum.

– Det var et ufravigeligt krav, at pladsen kom til at fremstå som en tro kopi af den originale. Men under overfladens originale stensætning med nye permeable fuger er det reelt en helt ny plads med nyt vandgennemstrømmeligt underlag af stabilgrus, ny bundsikring og nyt bunddræn, der tilsammen sikrer, at regnvand i fremtiden løber igennem pladsen i stedet for at samle sig på den, fortæller Jørgen Blangstrup Pedersen og pointerer, at pladsen inden renovering bar stærke spor af tidens tand.

Tung trafik gennem mange år

– Siden den fredede rådhusplads i Rødovre blev opført for 60 år siden har tung trafik til og fra rådhuset sat sit hårde præg på pladsen, hvor de blokforbandte stensætninger blandt andet var skredet og vippende fliser udgjorde en risiko for folk, der færdedes til fods.

– På den baggrund var en renovering helt nødvendig, og da pladsens originale hældning – der er utilstrækkelig efter moderne standarder – som en del af fredningen også skal bevares, har det været nødvendigt at sikre, at regnvand kan løbe af pladsen på anden vis, forklarer Jørgen Blangstrup Andersen og afslutter:

– Det materiale, der er brugt til de nye permeable fuger, har yderligere den fordel, at det har betonegenskaber og derfor binder belægningsstenene sammen til én stor plade. Det reducerer den fremtidige vedligeholdelse og forhindrer, at stenene i fremtiden kan skride i forhold til hinanden.

Et sted, borgerne kan være stolte af

Renoveringen af Rødovres rådhusplads har stået på siden slutningen af maj, blev afsluttet rettidigt i september, og byens borgmester ser nu frem til at kunne byde borgere og besøgende velkommen.

– Vores rådhusplads er et samlingspunkt, der binder rådhuset, Kulturhuset Viften og biblioteket sammen. Det er en flot ramme at mødes i – hvad enten det er på kulturnatten, Rødovredagen eller det årlige julemarked. Det er først og fremmest borgernes plads, men vi er også stolte af at have et rådhus og en rådhusplads, der vækker opsigt og tiltrækker arkitekturinteresserede fra ind- og udland, siger borgmester Erik Nielsen.

 

FAKTA: DEN NYE RØDOVRE RÅDHUSPLADS

– Står som en nøjagtig kopi af Arne Jakobsens oprindelige plads fra 1956

– Pladsen består af 2.200 kvadratmeter med specialstøbte fliser med målene 150*75*12 cm

– Underlag af 2.000 kubikmeter bundsikring og 500 kubikmeter drænstabil med bunddræn

– 2.500 kubikmeter jord er i løbet af sommeren udgravet og bortskaffet for at gøre plads til pladsens nye vandgennemstrømmelige underlag

 

RAMMETEKST:

– Heldigvis har de logistiske forhold været nærmest perfekte med åbne sider ud til hovedfærdselsårerne Tårnvej og Rødovre Parkvej, og samarbejdet med bygherre og den rådgivende ingeniør MOE A/S har fungeret forbilledligt, konstaterer projektleder Jørgen Blangstrup Pedersen fra Anlægsgartner Gottlieb A/S, der på tre måneder har afsluttet totalrenovering og regnvandssikring af Rødovre Rådhusplads, der blev skabt af Arne Jakobsen for 60 år siden.