HP Byg A/S opstiller hjertestartere på alle større byggepladser

To-et-halvt års intensivt fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen har båret frugt, og nu bygger nordjysk byggefirma ovenpå med investering i obligatoriske førstehjælpskurser og offentligt tilgængelige hjertestartere

– Det handler om medarbejdernes sikkerhed og tryghed i hverdagen. De skal vide, at hjælpen aldrig er langt væk, hvis uheldet skulle være ude og sekunderne tæller, men det er som med andre former for forsikring: Jeg håber, aldrig vi kommer i en situation, hvor en hjertestarter bliver nødvendig.

Det er arbejdsmiljø- og procesleder i HP Byg A/S Søren Visby, der stiller skarpt på virksomhedens seneste knopskydning i arbejdet med at optimere og styrke sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladserne: Opstilling af hjertestartere på alle firmaets større byggepladser samt uddannelse og løbende træning af samtlige medarbejderne i, hvordan de gennem en hurtig indsats og korrekt brug af hjertestartere kan hjælpe kolleger med hjertestop.

– Vi har blandt andet under overskriften ’adfærdssikkerhed ’ massivt fokus på at øge sikkerheden for medarbejderne ude i felten, og nu bygger vi oven på med indkøb og opstilling af hjertestartere samt obligatoriske kurser i førstehjælp.

– Og, understreger Søren Visby, alle hjertestartere bliver tilmeldt hjertestarter.dk, så de er fuldt tilgængelige for offentligheden.

Halveret fravær

Søren Visby pointerer, at HP Byg A/S gennem flere års målrettet indsats på at styrke sikkerhed og arbejdsmiljø på alle niveauer har opnået betydelige resultater, der blandt andet kan aflæses i en stærkt reduceret fraværsfrekvens, som nu ligger på under halvdelen af gennemsnittet for byggebranchen, ligesom han slår fast, at virksomheden har været forskånet for alvorlige ulykker.

– Vi er nået rigtig langt, og det er lykkedes at få skabt en stærk sikkerhedskultur, hvor alle passer på alle og er opmærksomme på, at selv små fejl på byggepladsen kan få katastrofale konsekvenser. Men vi er langt fra i mål. Vi arbejder fortsat intensivt på at reducere vores ulykkesfrekvens.

Sikkerhedskultur – en fortsat proces

– Vi ser arbejdet med sikkerhed og arbejdsmiljø som et ’never ending project’, der også i takt med implementering af nye metoder og materialer kræver konstant og konsekvent fokus. Det handler om hele tiden at fastholde og videreudvikle en bredt orienteret sikkerhedskultur gennem åben dialog, hvor alle medarbejdere er bevidste om og tager ansvar for sikkerheden og hinanden.

– Det er vigtigt at alle har modet og styrken til at sige fra, hvis tingene ikke er, som de burde være. Den fortsatte og brede dialog om, hvordan man forbedrer sikkerheden, er en forudsætning for forbedringer, konstaterer Søren Visby og slår fast, at en særlig indsats er nødvendig over for nye medarbejdere.

– Nye medarbejdere er overrepræsenterede i byggebranchens ulykkesstatistikker, og vi gør en stor indsats for at klæde dem på til fra første dag på byggepladsen at matche virksomhedens krav til sikkerhed og arbejdsmiljø. Vores sikkerhedskultur skal slå rod hos nye medarbejdere fra dag ét i alle ansættelsesforhold. 

Temadage med teaterblod

Søren Visby fortæller videre, at alle medarbejdere i HP Byg A/S som led i sikkerhedsarbejdet gennemgår et stort førstehjælpskursus, hvor kompetencerne bliver sat på prøve i realistiske rollespil på en af firmaets byggepladser.

– Uddannelse, øvelse og træning er afgørende for at man kan yde den rigtige og hurtige hjælp i den akutte situation, og øvelserne sikrer dels løbende opdatering af viden og kompetencer hos hver enkelt medarbejder og dels udgør de en påmindelse om, at vi skal passe på hinanden og os selv i byggeriet.

– Budskabet er, at kollegerne er primus motor både i forhold til at undgå uheld og i forhold til at udøve førstehjælp, hvis uheldet er ude, slutter Søren Visby.

 

RAMMETEKST:

– Vi vil aldrig acceptere, at hensyn til vækst og effektivitet går forud for medarbejdernes sikkerhed og udvikling af et godt og rummeligt arbejdsmiljø baseret på tolerance og gensidig respekt for forskellighed, og vi glæder os over som spydspidser indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed at gå forrest i arbejdet med udbredelse af hjertestartere og viden om, hvordan de bruges, siger arbejdsmiljø- og procesleder Søren Visby fra HP Byg A/S, der opstiller offentligt tilgængelige hjertestartere på alle virksomhedens større byggepladser.