HP Byg klar til vækst

– Vi ærgrer os selvfølgelig over, at udefra kommende vilkår skar toppen af omsætningen i 2016, men vi ser det som en ’enlig svale’, der opvejes af en markant øget lønsomhed på opgaverne, nye store kunder og en historisk høj ordrebeholdning, som ved starten af 2017 langt oversteg virksomhedens samlede omsætning i det forgangne år.

Det er administrerende direktør Henrik Petersen fra entreprenørfirmaet HP Byg A/S i Aalborg, der efter et besværligt år med et tilfredsstillende resultat på 10.7 millioner kroner sætter virksomhedens regnskab for 2016 i perspektiv – et perspektiv, som med Henrik Petersens ord baner vej for en ikke ubetydelig vækst på både omsætning, aktiviteter og indtjening i de kommende år.

Kontrolleret vækst

– Vi står stærkt i markedet med en toptunet organisation, effektiv styring af indkøb, omkostninger og risici, stor egenproduktion samt en stor stab af kompetente og engagerede medarbejdere, der er klar til at tage ansvar for at styre vores byggerier sikkert i havn.

– Men vi gir ikke bare los. Vi fastholder vores strategi om at skabe kontrolleret vækst med afsæt i en stram styring af omkostninger med løbende optimering af indkøb og leverandører samt en skarp udvælgelse af opgaver, der matcher vores kernekompetencer som hoved- og totalentreprenør, understreger Henrik Petersen.

Uddannelse, talentudvikling og sikkerhed i fokus

Den administrerende direktør for HP Byg A/S slår i øvrigt fast, at kvalificerede medarbejdere er krumtappen i udviklingen af enhver virksomhed, og han pointerer, at den måske stærkeste udfordring i årene frem bliver at fastholde og rekruttere medarbejdere med et højt uddannelsesniveau og dybdegående byggeteknisk erfaring.

– Derfor vil vi i tæt samarbejde med alle medarbejdere fortsat prioritere de seneste års massive udvikling af en attraktiv personalepolitik, der ud over gode løn- og arbejdsvilkår giver den enkelte medarbejder optimale muligheder for personlig og faglig udvikling gennem et omfattende program med tilbud om løbende videreuddannelse og talentudvikling.

– Sideløbende hermed vil vi fastholde en skarpt fokuseret indsats på konstant at styrke sikkerheden og arbejdsmiljøet på vores byggepladser. Vi vil aldrig acceptere, at hensyn til vækst og effektivitet går forud for medarbejdernes sikkerhed og udvikling af et godt og rummeligt arbejdsmiljø baseret på tolerance og gensidig respekt for forskellighed.

– På den baggrund gennemfører vi – blandt andet i tæt samarbejde Dansk Byggeri, Bambus og andre eksterne konsulenter med speciale i sundhed og sikkerhed – løbende, målrettet uddannelse, der er obligatorisk for samtlige medarbejdere, og vi vil i tæt dialog med Arbejdstilsynet fortsat intensivere indsatsen på dette område, fastslår Henrik Petersen og konstaterer slutteligt, at den målrettede indsats omkring sikkerhed og arbejdsmiljø har medført en reduktion i både sygefravær og arbejdsulykker.