Indeklima handler om trivsel og velvære

– Vi opholder os en stadigt større del af vores liv i bygninger, der enten rummer gamle miljøskadelige stoffer, som man tidligere ikke anså for skadelige, eller i nybyg, som i energieffektivitetens navn bliver konstrueret så tæt, at man uden korrekt rådgivning kan få problemer med indeklima og i værste fald skimmelsvamp.

– Det bliver vi nødt til at tage alvorligt, for det handler om trivsel og velvære for helt almindelige mennesker, og vi må selvfølgelig sikre, at brugerne både professionel og privat sammenhæng har det godt.

Sådan lyder det fra 38-årige Barbara Kolarik, miljøingeniør og ph.d., som efter otte år som forsker og seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut gør klar til at bringe sin viden i spil som specialist i Dansk Miljøanalyse.

Opvokset i Polen

Barbara Kolarik har en uddannelse som miljøingeniør og ph.d. med speciale i indeklima fra universitetet i Silesian i Polen, hvor hun er født og opvokset.

Ad to omgange har hun været gæstestuderende på Danmarks Teknologiske Universitet, og hun vendte straks efter at have modtaget ph.d.-graden tilbage til Danmark og Statens Byggeforskningsinstitut i 2008 – først som forsker og siden 2013 som seniorforsker med indeklima og miljøskadelige stoffer i fokus.

I 2016 blev hun sideløbende med forskerjobbet udnævnt til medlem af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed.

Natur og familie

Selvom ferien hellere går ud i naturen end til storbyen er det en rød tråd i Barbara Kolariks virke, at det handler om at forbedre velværet for de mennesker, der i privat eller professionel sammenhæng opholder sig indendørs.

– Det er i spændingsfeltet mellem praksis teori og videndeling, vi kan finde løsningerne på de problemstillinger, vi står overfor, og derfor tiltaler det mig at blive en del af en organisation, der vægter viden højt, har fingrene i praksis, og tager ansvar for at dele deres viden med hele branchen – for eksempel gennem samarbejde med CPH Business om en ny skimmelsvampuddannelse.

Barbara Kolarik er gift, har to børn og er bosiddende i Lyngby nord for København.