Ingen rekrutteringsproblemer hos Confac A/S

– Det har hidtil vist sig ganske uproblematisk at rekruttere nye kompetente medarbejdere. Vi har allerede ansat mere end 20 nye medarbejdere, og mange flere nye stillinger til både ingeniører, teknikere og produktionsmedarbejdere følger i de kommende måneder.

Det er medejer og direktør Erling Holm fra Confac A/S i Randers, der i forbindelse med produktionsstart i en ny og topmoderne produktionshal på 6.000 kvadratmeter, som mere end fordobler virksomhedens hidtidige produktionsareal, går mod strømmen og byggebranchens voksende problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

– Det tager vi som udtryk for, at vi har nået vores målsætning om at skabe en attraktiv arbejdsplads med gode arbejdsvilkår, et stort fællesskab og fortræffelige kolleger.

– Det kollektive engagement har resulteret i stadig stigende resultater og skabt et supersolidt fundament for, at vi nu kan virkeliggøre vores oprindelige planer, der sikrer, at Confac fremover kan tilbyde gode kunder en ekstra konkurrencefordel med kort leveringstid på betonfacader til industrielt erhvervsbyggeri, så leveringstiden på betonelementer ikke bliver dikterende for byggeprojekternes tidsplaner.

Medejerskab
Erling Holm pointerer, at Confac siden firmaets start har arbejdet målrettet med at opbygge virksomheden som en ordentlig og attraktiv arbejdsplads, hvor de traditionelle interesseforskelle mellem virksomhedsejer og ansatte er forsøgt elimineret.

– Filosofien er, at når det går godt for virksomheden, går det godt for medarbejderne, konstaterer Erling Holm og peger på, at Confac blandt andet gennem udlodning af medarbejderaktier, deler overskuddet med samtlige medarbejdere, der for øvrigt ganske utraditionelt er ansat på helt individuelle funktionærlignende vilkår.

Erling Holm pointerer, at medarbejdernes reelle medejerskab som aktionærer i selskabet fremmer den enkeltes initiativ, genererer et stort fællesskab og i høj grad fremmer motivation og lyst til at engagere sig i virksomhedens udvikling.

– Men, understreger Confac’s direktør, medejerskabet er blot ét af mange elementer i vores vision om at være en foregangsvirksomhed der kan inspirere andre til at nytænke måden at drive og organisere sig på i danske produktionsvirksomheder.
– Det handler også om at have synlige, fælles mål, fysisk og organisatorisk transparens, inddragelse i virksomhedens beslutninger, samt et minimalt hierarki og individuelle kontraktforhold der fremmer og tilgodeser selvstændigt initiativ og et fælles ansvar for virksomhedens drift og udvikling.

– Således er vore medarbejdere organiseret i mindre teams, der i modsætning til de fleste andre produktionsvirksomheder selv har ansvar for – og koordinerer en meget stor del af indkøb, produktion og bemanding, slutter Erling Holm.