John Jensen VVS A/S fastholder højt momentum

– Dygtige og tilfredse medarbejdere er vores væsentligste aktiv, og jeg er stolt over at stå i spidsen for en virksomhed, hvor glade medarbejdere med afsæt i høj faglighed, gensidig respekt og et unikt fællesskab år for år løfter barren for, hvordan vi med kundernes ønsker og behov i fokus sammen skaber fortsat vækst baseret på tætte, langvarige samarbejdsrelationer.

Det er administrerende direktør og ejer Jesper Leen Jensen fra John Jensen VVS i Hedehusene, der efter et år hvor omsætning og resultat før skat voksede med 16 procent stolt sender roserne for virksomhedens udvikling videre til medarbejderne.

– Det handler om ordentlighed, tillid og troværdighed i forhold til kunder og samarbejdspartnere, det handler om samarbejde og fælles ansvar for firmaets udvikling, og det handler om faglig stolthed og lysten til at gøre en forskel ved altid at levere kvalitet til tiden og prisen – egenskaber, som karakteriserer medarbejdernes indsats, opsummerer Jesper Leen Jensen og konkluderer:

– Medarbejdernes indsats skaber troværdighed og tillid omkring firmaets gøremål og er grundlaget for langvarige relationer med tilfredse kunder. På den baggrund er der grund til at slå fast, at firmaets succes er et resultat af medarbejdernes indsats og succes.

En god arbejdsplads
Jesper Leen Jensen ser i øvrigt medarbejdernes succes som et resultat af et vedholdende arbejde med gennem årene at udvikle firmaet til en attraktiv arbejdsplads, der tilbyder gode vilkår for medarbejdernes personlige og faglige udvikling.

– Vi har til stadighed fokus på at være en god arbejdsplads, og en høj grad af tilfredshed blandt medarbejderne udgør en hjørnesten i firmaets udvikling. Det skal være godt at gå på arbejde, og vi arbejder konstant på at stimulere fællesskab og arbejdsglæde, ligesom vi i videst muligt omfang gennem indretning af organisationen giver medarbejderne mulighed for at arbejde med det, de er bedst til, pointerer Jesper Leen Jensen.

Han tilføjer, at firmaet trods branchens generelle problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, ikke oplever store problemer med at rekruttere dygtige medarbejdere, og lægger til, at firmaet, holder fokus på at udføre ’rene’ VVS-opgaver, der organisatorisk er opdelt i service, forsikring og entreprise.

Styrket organisation
– Vi holder fast i et skarpt fokus på vores kernekompetencer i en flad, effektiv og overskuelig tre-strenget organisation, hvor 15 procent af opgaverne omfatter udbedring af forsikringsskader, 40 procent af opgaverne er serviceopgaver primært for boligselskaber og erhvervsvirksomheder, mens de sidste 45 procent af opgaverne dækker entrepriseopgaver indenfor renovering og nybyggeri.

– Hvert af de tre arbejdsområder arbejder ud fra klart definerede roller og målsætninger, der sikrer en konstant og målrettet indsats, der konsekvent tilgodeser kunderne og deres forskellige behov, ligesom vi gennem det tætte og fokuserede samarbejde med vores gode kunder sikrer en løbende videreudvikling af firmaets kompetencer.

– Men derudover sikrer vi tæt fokus på løsning af og opfølgning på de enkelte opgaver, både når det gælder kvalitet, pris og rettidig aflevering, som er afgørende for at fastholde og styrke firmaets stærke position på markedet, siger Jesper Leen Jensen og fortæller, at firmaet i 2017 har investeret i og implementeret nye systemer til optimering af økonomistyring og planlægning, ligesom ledelsen er blevet styrket med ansættelse af en områdeleder for service og forsikring i en nyoprettet stilling.

Ambitiøse mål
– Organisationen fremstår således som en trimmet maskine, der er gearet til fortsat vækst og udvikling i et kontrolleret forløb, der skaber et trygt og godt grundlag for firmaets og medarbejdernes udvikling i årene frem, hvor vi blandt andet gennem tidlig inddragelse i løsning af opgaverne forventer en fortsat udbygning af tætte og langvarige samarbejdsrelationer med vores kunder.

– Vi har ambitiøse mål. Således forventer vi i årene frem til 2020 at øge omsætningen fra de nuværende 180 millioner kroner til 250 millioner kroner, ligesom vi i takt med den øgede omsætning forventer at øge overskudsgraden til 6 procent, slutter Jesper Leen Jensen fra John Jensen VVS, der med hovedsæde i Hedehusene samt afdelinger Hørsholm, Roskilde og København beskæftiger 140 medarbejdere.

Rammetekst:
John Jensen VVS, der gennem mere end 55 år aldrig har haft et ’rødt’ regnskab og siden årtusindskiftet er vokset fra et mindre VVS-firma til en position blandt de ti største på markedet, løftede i 2017 omsætningen til 182 millioner kroner med en overskudsgrad på 4,6 procent.