Jönsson opruster på rådgivning i forbindelse med projektudvikling

– Der er ikke tvivl om, at entreprenørernes viden om byggeprocesser og bygbarhed udgør en krumtap i udviklingen af nye byggeprojekter, og vi får stadig flere henvendelser fra bygherrer og samarbejdspartnere, der allerede som led i udvikling og projektering af nye projekter ønsker at gøre brug af vores kompetencer.

Det er administrerende direktør og medejer Thomas Normann fra Jönsson Entreprise A/S, der med afsæt i en række konkrete samarbejder om udvikling af fremtidige byggeprojekter, sætter samarbejde og tidlig involvering i fokus som et nyt supplerende omdrejningspunkt for virksomhedens gøremål.

– Det handler om optimal udnyttelse af både kompetencer og økonomiske ressourcer, og kodeordet er samarbejde, supplerer Johnni Nielsen, der som nytiltrådt partner og tilbudschef i Jönsson Entreprise A/S skal stå i spidsen for videreudvikling af virksomhedens position som bygherrernes sparringpartner og rådgiver undervejs i de forskellige faser af et byggeri.

– Jo tidligere og stærkere alle byggeriets aktører sammen med bygherren sætter sig om samme bord for sammen at udnytte de forskellige kompetencer i udviklingen af et fælles byggeri, desto større sikkerhed får bygherren for, at projektet både i relation til økonomi, tid, kvalitet og funktion lever op til krav og forventninger, fortsætter Johnni Nielsen, der forudser et paradigmeskift med samarbejde og videndeling i fokus.

Paradigmeskift

– Det rækker ikke, at vi hver for sig bliver dygtigere på vores kerneområder. Øget kompleksitet, strammere tidsplaner og skarpere økonomiske rammer stiller krav om implementering af nye samarbejdsformer, der sikrer, at alle kompetencer spiller sammen helt fra idé til færdigt byggeri.

– Kravet er, at vi med afsæt i et fælles mål om at skabe de bedst mulige byggerier bliver bedre til i åbne samarbejder at videreformidle, kombinere og udnytte vores viden på tværs af fag og kompetencer.

Johnni Nielsen tilføjer, at udviklingen af tættere samarbejder, der inddrager entreprenørens kompetencer i den samlede byggeproces blandt andet som led i implementering af det digitale byggeri er accelereret, men han pointerer, at udviklingen endnu er i sin vorden.

– Trods indlysende fordele, der rækker hele vejen fra idé til færdigt byggeri, er det stadig sjældent, at entreprenøren sidder med om bordet for at byde ind med viden i de indledende faser, men stadig flere bygherrer og projektudviklere ser skriften på væggen, og vi er hos Jönsson Entreprise A/S stolte over at være med til gennem en række konkrete projekter at bidrage til den udvikling.

– Således er vi blandt andet med i udviklingen af projekter omhandlende boliger og dagligvarebutikker i hovedstadsområdet, vi rådgiver Innovater om bygbarhed på et større projekt med boliger og dagligvarebutikker i Snekkersten, ligesom vi sammen med COBE Architects og rådgivende ingeniør Dines Jørgensen & Co A/S er med i udviklingsteamet på renovering af et stort boligområde i Hillerød for AKF, slutter Johnni Nielsen.

Rammetekst:

Jönsson Entreprise A/S, der blandt andet er aktuel som totalentreprenør på Bella 8 i Ørestaden, inddrages i stigende grad som sparringpartner og værdiskabende entreprenørrådgiver i projektering af udviklingsprojekter og styrker nu rådgivningsindsatsen med optagelse af Johnni Nielsen som ny partner og tilbudschef.

Johnni Nielsen, der er civilingeniør, kommer fra jobbet som tilbudsdirektør hos MT Højgaard, hvor han blandt andet har været en del af teamet bag byggeriet af hovedsæder til Novo Nordisk og Nordea.