Jysk sværvægter rykker til Cj Group A/S

– Vi har, som et led i udvikling af selskabets strategi gennem det sidste halve års tid, gennemført et generationsskifte, og vi er stolte over, med ansættelse af Jesper, nu at kunne sætte endnu en milepæl i udviklingen af selskabet.

Det siger Cj Groups bestyrelsesformand Lars M. Clausen i en kommentar til ansættelse af Jesper S. Hjorth som ny administrerende direktør – en ansættelse, der ifølge bestyrelsesformanden udgør det naturlige næste skridt i firmaets udvikling efter fem års stabilitet.

– Med afsæt i de seneste års konsolidering baseret på en stramt styret vækst med stabil omsætning og tilfredsstillende driftsresultater også under Corona-krisen, står vi stærkt rustet til fremtiden.

Et stærkt match
– Vi ser, selv med en historisk stor aktuel ordrebeholdning på 250 millioner kroner, et betydeligt uudnyttet potentiale, og vi glæder os til med Jesper S. Hjorth i spidsen at tage næste skridt i firmaets udvikling.

– Jesper har gennem hele karrieren vist sig som en stærk, visionær og løsningsorienteret leder, der ikke alene udgør et stærkt match til firmaets kultur og værdigrundlag.

– Jesper kommer samtidig med en ballast som en af branchens jyske sværvægtere med stor erfaring fra ledelsesposter, der dækker alle vores kerneområder indenfor erhvervsbyggeri, institutioner, boligbyggeri og renovering, konstaterer Lars M. Clausen og pointerer, at Jesper S. Hjorth de sidste fem år har stået i spidsen for JFP´s jyske hoved- og totalentrepriser som henholdsvis projekt- og regionsdirektør.

– På den baggrund er vi ikke i tvivl om, at Jesper S. Hjorth, både når det gælder forretningsmæssige, faglige og sociale kompetencer, har de bedste forudsætninger for i årene frem at understøtte og styrke såvel den organisatoriske som den markedsmæssige udvikling af Cj Group A/S.

Et ønskejob
– Cj Group, hvor jeg kender flere medarbejder fra tidligere job, er en særdeles veldrevet og velkonsolideret medarbejderejet virksomhed med en visionær bestyrelse, en solid pipeline og et stærkt fælles værdigrundlag baseret på samarbejde, tillid og troværdighed samt lysten til med bygherrer og brugere i fokus altid at levere kvalitet til tiden og prisen.

– Det man lover, holder man både internt i det daglige arbejde overfor kollegerne og eksternt i samarbejdet med kunder og samarbejdspartnere. Det har jeg meget stor respekt for, og jeg glæder jeg mig til sammen med medarbejderne at tage del i videreudviklingen af virksomheden, fortsætter Jesper S. Hjorth, der den 20. oktober rykker fra Herning til Aarhus for at tage plads for bordenden i Cj Group A/S.

– Det er efter en årrække som del af ledelsen i en stor organisation et ønskejob. Det matcher på alle måder mine mål og ønsker for næste step i karrieren.

’business as usual’
Jesper S. Hjorth tilføjer, at han med afsæt i egne erfaringer og bestyrelsens proaktive strategi over tid blandt andet forventer at kunne bidrage med inspiration og nytænkning i relation til rutiner og virksomhedens organisatoriske strukturer, men han understreger, at hverdagen i virksomheden bliver kendetegnet ved ’business as usual’, og slutter:

– I første omgang handler det for mig om at lære virksomheden og medarbejderne at kende, så vi sammen kan videreføre den igangværende udvikling og selskabets grundlæggende DNA som værdiskabende entreprenør.

Om Cj Group A/S:
Entreprenørvirksomheden Cj Group A/S, der blandt andet under navnet Murercentret A/S har rødder helt tilbage til 1975, er stiftet i 2008 og har som hoved- og totalentreprenør gennem årene stået i spidsen for såvel erhvervs-, institutions- og boligbyggeri for private og offentlige bygherrer, ligesom virksomheden har opbygget stor erfaring med omfattende renoverings- og ombygningsopgaver for private investorer, boligforeninger og kommuner.

Cj Group A/S har som totalentreprenør foruden en stribe større bolig og erhvervsbyggerier i Jylland blandt andet opført den præmierede boligbebyggelse på Dortheavej med 65 boliger for Lejerbo i København, og er netop nu som totalentreprenør blandt andet aktuel med byggeriet af Sneglehusene, der rummer 93 boliger i Nye og opføres for Tækker Group, samt Strandbakkehuset – et nyt hospice til børn og unge, der opføres i Rønde på Djursland for den selvejende institution Børne- og Ungehospice Strandbakkehuset.

Miniportræt af Jesper S. Hjorth
Jesper S. Hjorth, der den 20. oktober kan sætte sig for bordenden som direktør i Cj Group A/S i Aarhus, er foruden løbende lederuddannelse uddannet på Aarhus Teknikum som diplomingeniør med speciale i konstruktioner.

Derefter fulgte fem år som rådgiver for blandt andet Steensen & Varming A/S og Sweco, projektlederjob i Hoffmann A/S og job som projektchef i Davidsen & Partnere A/S.

Dermed var sporene lagt til ni års fortsat karriere i Jørgen Friis Poulsen A/S – først som projektchef, så som projektdirektør og siden 2017 som regionsdirektør med ansvar for selskabets jyske hoved- og totalentrepriser i Jylland.

Som led i karrieren har Jesper S. Hjorth haft det overordnede ansvar for en stribe større byggeopgaver herunder blandt andet Tjørring Skole og institution, Fuglsangsø Center og DNV Gødstrup Psykiatri i Herning, Kongegården og Sydbyen i Silkeborg samt Arla Innovationscenter, SHIP og Generationernes Hus i Aarhus.