Konstruktørpraktikanter går forrest med digitale færdigheder

– Der er en klassisk trekant i byggeriprojektering, der forbinder området mellem tid, kvalitet og økonomi, og alle tre elementer foregår hos os stort set udelukkende digitalt – ikke mindst fordi vi har muligheden for at trække på praktikanter fra UCN.

Det er projektleder Jesper Møller fra aalborgensiske TL Byg A/S, der påpeger den synergieffekt, som opstår, når sjettesemesterelever fra konstruktøruddannelsen ved UC Nordjylland kommer i praktik i firmaet med digitale færdigheder i bagagen.

– Det digitale aspekt vil kun komme til at fylde mere i byggebranchen, og der kan man sagtens mærke, at de unge mennesker er lysår foran os, hvis eksamensbevis/svendebrev har nogle år på bagen – konstruktørpraktikanterne går med det samme ind og tager ansvar, og de tre jeg har haft, har i sidste ende hver og en endt med at undervise os andre i, hvordan de digitale muligheder udnyttes optimalt, fortæller han og tilføjer:

– Bag digitaliseringen gemmer sig til gengæld nogle rent byggefaglige informationer og færdigheder, som kun læres via erfaring, og det er der, vi kan give noget den anden vej. Vores praktikanter viser uhørt faglig modenhed når det kommer til at anvende programmer til for eksempel kvalitetssikring – og får det fulde ansvar for den del – vi kan vise dem, hvad der gemmer sig bag tallene.

Teori og praksis mødes

Jesper Andersen er Jesper Møllers tredje og nuværende praktikant, og han påpeger, at grundfærdighederne lært på uddannelsen står sin prøve i mødet med virkeligheden.

– Digitalisering går som en rød tråd gennem hele uddannelsen, men på femte semester – altså lige inden praktikken – får den fuld skrue på inddragelsen af det digitale aspekt i de projekter, vi arbejder med. Dermed rammer man virkeligheden med dugfrisk viden klar til at tage i anvendelse, siger han.

– Det siger sig selv, at man på skolen ikke kan sætte sig indgående ind i en stadigt voksende skov af digitale værktøjer, der i disse år tages i anvendelse i byggebranchen, men man har en basal forståelse på plads, der skal tilpasses de konkrete værktøjer, firmaet anvender, og deres politik på området.

Her har der intet praksischok været ved at gå fra skolebænk til byggeplads, påpeger Jesper Andersen.

– Jeg har følt mig klædt på til opgaven – ikke mindst fordi konstruktøruddannelsen lægger vægt på både rådgiver- og entreprenørdelen, hvor især førstnævnte kommer til sin ret, når man skal tage teten som projektleder.

– Jeg har følt mig ligestillet med projektlederne i TL Byg fra dag et – dog med licens til at stille spørgsmål. Vi er her for at lære – også selv om det på det digitale område er os, der er foran, siger han.

Tæt kontakt med erhvervslivet

Når de studerende i deres praktik går ubesværet fra teori til praksis skyldes det en målrettet indsats fra konstruktøruddannelsens side for at holde tæt kontakt med erhvervslivet.

– Vi lægger en stor indsats i at have fingeren på pulsen i forhold til erhvervslivets behov, og dyrker den tætte kontakt med blandt andet erhvervsmentorordninger, fyraftensmøder med deltagelse af det lokale erhvervsliv og adjunkt-forløb, hvor vores undervisere laver forsknings- og udviklingsprojekter i parløb med virksomheder”, fortæller studieleder Bruno Larsen, som tilføjer:

– Som noget nyt har vi også fået erhvervslivet helt ind i kernen af De Digitale Dage – vores årlige praktiske eksperimentarium, hver der arbejdes med digitalisering og innovation – hvor virksomhederne nu sidder med ved bordet i de grupper, de studerende arbejder i.

– Det digitale fylder meget for os – og det samme gælder kontakten med erhvervslivet, derfor er det naturligvis glædeligt, når de to elementer går op i en højere enhed.