Kvinderne indtager VVS-branchen

– Jeg har søgt omkring 70 lærepladser uden held. Efter en e-mail til John Jensen VVS blev jeg kaldt til samtale dagen efter, og efter to ugers praktik var jeg i lære i et firma, hvor jeg hver dag lærer fagets tekniske færdigheder, sunde værdier samt at forvalte frihed under ansvar.

Det er Janni Hiltunen, første kvindelige lærling i John Jensen VVS A/S i Hedehusene, der fortæller om, hvordan hun efter en lang, snoet vej med mange afstikkere endelig har fundet sin rette hylde.

Som teenager brugte hun som så mange andre jævnaldrende meget tid på heste hjemme på landbruget syd for Ringsted, og da der skulle lægges fremtidsplaner, faldt valget på en uddannelse som dyrepasser – et erhverv hun havde i 11 år.

– Stress og allergi fik mig dog til at beslutte at skifte spor. Min bror er VVS’er og har altid været overbevist om, at det var noget for mig. Efter en hurtig praktik var jeg overbevist og startede i januar sidste år på grundforløbet på EUC i Næstved – som den eneste pige på holdet, fortæller Janni Hiltunen og tilføjer:

– Jeg elsker godt håndværk, pæne løsninger og tilfredse kunder, og efter at have startet praktiktiden i John Jensen VVS er al tvivl ryddet af bordet: Jeg er havnet på den helt rette hylde.

Faglig og personlig sparring
Janni Hiltunen understreger, at ’sporskiftet’ fra fabriksarbejder til VVS-lærling er gjort meget lettere af, at alle nye lærlinge i firmaet får tilknyttet en erfaren VVS-montør som lærlingementor.

– Uanset om det gælder faglige eller personlige spørgsmål står min personlige mentor altid til rådighed for en snak, der skaber en rød tråd i uddannelsesforløbet på vej rundt i firmaets afdelinger, hvor man ser faget fra alle tænkelige vinkler.

– Mentorordningen er en stærk base, der både når det gælder personlig og faglig udvikling sikrer positive og lærerige lærlingeforløb, samtidig med at man får firmaets værdigrundlag helt ind under huden, konstaterer Janni Hiltunen og understreger, at fordommene om at være kvinde i et mandefag er stærkt overdrevne:

– På uddannelsen er omgangstonen meget fri, så der skal man både kunne give og tage noget røg, men som lærling har jeg kun mødt åbne og dygtige mennesker, der har respekt for min faglighed. Interessen for heste er jeg dog ret alene med, griner Janni Hiltunen.
Brug for mange flere kvinder

Brug for kvindelige VVS’ere
– VVS-faget er traditionelt karakteriseret som et mandefag, og kun 1 procent af samtlige VVS-lærlinge er kvinder. Det mantra vil vi gerne som en af branchens ti største virksomheder være med til at bryde, og vi er stolte over at vise vejen med uddannelse af firmaets første kvindelige lærling, fastslår HR og kommunikationschef Heidi Hamann fra John Jensen VVS, der konstant har mini mum 14 lærlinge under uddannelse.

Hun tilføjer, at firmaet med henblik på konstant faglig optimering af læretid og uddannelse har et tæt og dynamisk samarbejde med de tekniske skoler og håber, at flere kvinder i årene frem får øje på mulighederne i VVS-branchen.

– Vi har brug for mange flere kvinder også i VVS-faget, og der er med moderne arbejdsmetoder og skarp fokus på arbejdsmiljø intet, som taler for, at VVS-montører skal være mænd, fastslår Heidi Hamann og pointerer i øvrigt, at læretidens udvikling af faglige kompetencer ikke kan stå alene – udvikling af den enkelte lærlings sociale og personlige kompetencer udgør et afgørende element i et vellykket lærlingeforløb.

– Derfor får alle lærlinge i John Jensen VVS gennem hele læretiden tilknyttet en personlig lærlingementor, der både fagligt og socialt støtter, motiverer, inspirerer og udfordrer vores lærlinge.

– Mentoren er med til at sikre, at lærlingene – kvinder og mænd – både fagligt og personligt trives med deres valg af uddannelse, på arbejdspladsen og i skolen, siger kommunikationschef Heidi Hamann og tilføjer:

– På den baggrund lægger vi stor vægt på, at alle vores lærlingementorer er oprigtigt interesserede og engagerede i lærlingens udvikling. De skal være indstillet på at bruge den tid og de kræfter, der skal til, for at lærlingen får den bedst mulige uddannelse og afsæt til sit fremtidige arbejdsliv.

– Derved sikrer vi – både når det gælder forpligtelsen til altid at levere VVS-installationer af høj kvalitet, sikkerheden på arbejdspladserne og gensidig menneskelig respekt for forskelligheder – overlevering og videreudvikling af virksomhedens kerneværdier til næste generation, uanset om lærlingene fortsætter i job hos os eller et andet sted i branchen.