Norge indfører passivhuskrav i nybyggeri

– Det er lidt pudsigt. For ikke særlig længe siden tog nordmænd til Danmark for at lære om bæredygtigt byggeri og det vakte ganske stor opmærksomhed, da vi i 2013 kunne slå dørene op til landets første passivhus-institution i Oslo.

– I dag er det modsat. Vi har i slutningen af 2015 påbegyndt byggeriet af Oslos tredje store integrerede børneinstitution opført efter passivhuskonceptet, Norge har indført et nyt bæredygtigt bygningscirkulære, der reducerer energiforbrug og forurening i alle nybyggede boliger til passivhusniveau, og danskere valfarter til Norge, for at lære om udvikling af bæredygtige byggerier.

Det er arkitekt MAA Søren Riis Dietz, landets førende specialist i passivhusbyggeri fra Dansk Passivhus Center i Aalborg, der med afsæt i udviklingen i norsk byggeri sætter den danske indsats med at begrænse energiforbrug og forurening fra boliger i perspektiv.

Søren Riis Dietz fortæller videre, at norske boliger, der i dag står for ca. fyrre procent af landets samlede energiforbrug, med de nye krav på passivhusniveau forventes at kunne reducere energiforbruget med 1TWh om året svarende til forbruget i 50.000 husholdninger, og konkluderer:

– De nye krav, der med en indfasningstid på et år får virkning fra årsskiftet, løfter energieffektiviteten i norsk nybyggeri med op til 50 procent og placerer Norge i den absolutte verdenselite, når det kommer til energieffektivt byggeri.

Forbud mod fossil opvarmning

Søren Dietz, der – i tæt samarbejde med Passivhus Instituttet i Darmstadt – gennem mere end 30 år har arbejdet med udvikling af passivhuskonceptet og allerede i 80’erne var primus motor for omfattende passivhusrenovering af den gamle bygningsmasse i Wien, pointerer i øvrigt, at redskaberne til at imødekomme de nye norske krav er relativt enkle og baseret på kendte og holdbare bæredygtige løsninger.

– Det handler om øget tæthed i konstruktionen, mere isolering i gulve, lofter og vægge, klog udnyttelse af solar passivvarme fra energieffektive vinduer samt udnyttelse af mere effektive og behovsstyrede tekniske installationer, hvortil kommer et forbud mod at installere fossil energi i nye bygninger.

– Det er således i vidt omfang et spørgsmål om at udnytte eksisterende viden og velkendte løsninger med dokumenteret bæredygtig effekt på både energiforbrug og forurening, konstaterer Søren Riis Dietz og runder af med konkrete eksempler på passivhuseffekten i både nybyggeri og ved renovering:

– I boligbebyggelsen Gadehavegård har vi indenfor rammebeløbet til socialt boligbyggeri energirenoveret en toetages boligblok til passivhus standard for Domea og opnået energibesparelser i størrelsesordenen 85 procent, og opfølgende målinger af passivhusboliger opført i 2012 for Domea i Aabybro og Skive viser at energiforbruget i boligerne ligger henholdsvis 60 og 50 procent lavere end landsgennemsnittet for lavenergiboliger.

Rammetekst

Med et nyt byggecirkulære, der indfører passivhuskrav til energiforbrug og forurening i norsk nybyggeri, følger den norske stat nu i kølvandet på Oslo Kommune, som – ikke mindst inspireret af byens første børneinstitution opført efter passivhuskonceptet af Bjerg Arkitektur A/S – sidste år indførte krav om, at alle nye, kommunale Oslo-byggerier fremover skal leve op til passivhuskrav.

Bjerg Arkitektur har siden i skarp konkurrence vundet to andre Oslo-institutioner, der opføres i passivhusstandard og certificeres til ’Breeam-Nor’ standard ”Very Good” – en bliver færdig til næste sommer, mens byggeriet af den anden blev påbegyndt i slutningen af 2015.