Ny 2020-vinduer til knap 1200 lejligheder i Tårnbyhuse

– Tårnbyhuse har hele vejen fra den demokratiske beslutningsproces over arbejdets planlægning til selve udførelsesfasen haft hensynet til beboerne i fokus, og midtvejs i vores arbejde med at skifte vinduer i Tårnbyparken anerkendte boligorganisationen vores måde at gribe tingene an på med en opfordring til at byde ind på en tilsvarende opgave i Vægterparken.

– Den anerkendelse er vi selvfølgelig stolte af, og vi glæder os over nu at kunne afslutte knap tre års arbejde lidt før den aftalte tid.

Det er Carsten Jensen, administrerende direktør og ejer i PNP BYG A/S, der i forbindelse med aflevering af en af firmaets hidtil største opgaver gør status over knap tre års arbejde med udskiftning af samtlige i vinduer i boligbebyggelserne Tårnbyparken og Vægterparken, som huser 1177 boliger.

Carsten Jensen tilføjer, at kravene fra Tårnbyhuse var entydige: Prisen skulle være konkurrencedygtig, kvaliteten på materialer og håndværk skulle være i top, ligesom hensynet til beboernes trivsel og hverdagen i boligområderne vejede tungt ved udvælgelsen af de forskellige tilbud.

Minimale gener

– Vi ville, også når det gælder samarbejdet og den løbende kontakt med beboerne, have det bedste, og det har vi fået, fortsætter direktør Torben Hansen fra Boligforeningen Tårnbyhuse, der i alt administrerer 2.100 boliger i Tårnby Kommune.

– De nye vinduer er udviklet og produceret på en af landets førende vinduesproducenter, de skærmer effektivt for lufthavnsstøj, og de er godkendt efter de nye 2020-krav. Samtidig er arbejdet med at udskifte de mange vinduer gennemført hurtigere end planlagt i høj håndværksmæssig kvalitet uden overraskende ekstraregninger.

– Men derudover har entreprenøren formået at skabe et tillidsfuld samarbejde med beboerne om at tilrettelægge og gennemføre opgaverne i et smidigt forløb med et minimum af gener for beboerne og hverdagen i de berørte boligområder, supplerer driftschef Kenny Due Rasmussen og pointerer, at alle vinduer er skiftet med et enkelt besøg i hver lejlighed.

– Det har været et meget vellykket forløb, som har fået mange roser med på vejen fra beboerne.

Lean produktion leveret til tiden

– Det er jo ikke raketvidenskab at skifte ét vindue i et hus, men når mere end 1000 lejligheder fordelt over mange boligblokke skal have skiftet over 9000 vinduer, bliver præcis planlægning og tæt samarbejde med leverandøren om produktion og planlægning i forhold til både logistik og udførelse en nødvendig forudsætning for et godt resultat, fortsætter Carsten Jensen.

– Derfor tilrettelagde vi sammen med Velfac og boligorganisationens driftledelse arbejdet med afsæt i industriens principper for leanbaseret produktionsplanlægning med just-in-time-levering af hyppige, små leverancer i et effektivt flow tilpasset håndværkernes arbejdsrytme.

– På den måde fik vi fra starten etableret en effektiv ramme for arbejdet og skabt grundlaget for et stærkt parløb, vi undgik en stor oplagring af materialer på byggepladsen der i gensidig respekt mod samme mål arbejdede systematisk med videndeling i en fælles indsats på en løbende optimering af arbejdsprocesserne, samtidig med at, slutter Carsten Jensen.

 

Rammetekst:

”Prisen skal selvfølgelig være konkurrencedygtig, ligesom kvaliteten på materialer, sikkerheden for produktionstilpasset levering og selve udførelsen skal være i orden, men lakmusprøven for succes i en større boligrenovering er hensynet til beboernes trivsel hele vejen fra den demokratiske beslutningsproces over arbejdets planlægning til produktionsrytme, leverancer og selve udførelsesfasen”.

Torben Hansen, direktør i Tårnbyhuse, hvor han har været ansat gennem mere end 25 år.