Ny lun profil til Ishøj Bycenter

– Det var en ret speciel opgave, som krævede utraditionelle løsninger, omhyggelig planlægning og en ganske særlig type medarbejdere, der ikke lod sig skræmme af at arbejde i højden fra hængelifte fyrre meter over jorden.

Det er projektleder Søren Hasselbalch fra PNP-BYG A/S, der stiller skarpt på arbejdet med at give Ishøj Bycenter en ny lun facade – en opgave, der udover udskiftning af knap 350 vinduespartier har omfattet fjernelse af bygningens oprindelige felter mellem vinduerne samt opbygning af nye velisolerede fremspring, der tilfører den store ejendom en helt ny arkitektonisk profil.

– Den oprindelige facaden var ret medtaget og slet ikke isoleret efter dagens normer, men samtidig var lejlighederne, der huser mange ældre lejere, præget af træk og problemer med indtrængende vand fra de gamle vinduespartier, fortsætter ejendommens mangeårige tekniske rådgiver Kaj Andersen fra KT Andersen Aps.

Bred vifte af krav

– På den baggrund var opgaven dels at løfte ejendommens arkitektoniske profil gennem etablering af en ny velisoleret facade og dels med udskiftning af vinduerne i ejendommens 137 lejligheder at sikre beboerne et bedre indeklima samt besparelser på varmeregningen.

– Men derudover var det et klart krav, at både vinduer og den nye facade, der vender ud mod Køge Bugt, skulle gennemføres i høj, vedligeholdelsesfri kvalitet med lang holdbarhed, ligesom det var afgørende for os, at inddrage ejendommens bestyrelse og beboerne i hele processen fra valg af entreprenør, over projektering og udformning af den nye facade til valget af vinduer.

Et spørgsmål om tillid

Kaj Andersen pointerer i den forbindelse, at omkostningerne til den omfattende renovering er finansieret af beboernes egen opsparing, han tilføjer, at budget og kvalitet gennem hele forløbet har været i skarp fokus, og glæder sig sammen med beboerne over resultatet.

– Man kan stille mange krav, og tage mange forbehold på vejen frem mod succesfuld realisering af sådan et projekt, men når alt kommer til alt, er det et spørgsmål om tillid til at leverandører og entreprenør kan stå distancen og holde det, de lover.

– I det lys kan vi med stor tilfredshed notere, at PNP-BYG A/S, der allerede efter de første møder fremstod som en meget troværdig og tillidsfuld partner, har formået at gennemføre projektet i høj kvalitet til tiden og prisen, ligesom virksomheden på overbevisende måde har evnet at inddrage og engagere beboerne både i valget af løsninger og i selve gennemførelsen.

Beboernes Tryghed i fokus

– Ved udskiftning af vinduer og renovering af boligejendomme kommer man som entreprenør og håndværker altid meget tæt på beboerne, og selv man gør alt for at minimere generne for beboerne, griber arbejdet altid forstyrrende ind i deres hverdag, supplerer Søren Hasselbalch.

– Derfor er tryghed et kodeord, og det er en entydig erfaring, at jo stærkere man kan vinde beboernes tillid og inddrage dem i gennemførelse af et projekt, desto større er chancen for succes, og vi sætter altid beboerne, deres forventninger og ønsker i fokus både som led i projektering, gennemførelse og aflevering.

– Det handler ikke mindst om altid at holde, hvad man lover, altid at gennemføre arbejdet præcist og uden mangler første gang og altid holde beboerne orienteret gennem præcis og løbende information både om arbejdets tidsplaner, fremdrift og kommende aktiviteter, konstaterer Søren Hasselbalch og tilføjer, at alle opgaver i PNP-BYG A/S gennemføres med afsæt i en fast manual for vejledning og beboerinformation.

Mock-ups og prøveopsætninger

Søren Hasselbalch fortæller videre, at PNP BYG A/S som led i detailprojektering af projektet i Ishøj Bycenter i øvrigt udviklede præcise mock-ups og prøveopsætninger af de valgte løsninger – løsninger der efterfølgende blev tilrettet og optimeret i forhold til beboernes kommentarer og bestyrelsens vurderinger.

– På den måde fik vi helt fra starten skabt grundlaget for et projekt, der dels tilgodeså alle hensyn og ønsker, dels lagde grunden til en meget omhyggelig og skarp planlægning, der sikrede mulighed for løbende optimering af metoder og processer i arbejdsgange og gennemførelse, slutter Søren Hasselbalch.

 

Rammetekst:

PNP-BYG A/S har – trods modspil fra vejr og vind, der både bød på kraftige regnskyl og vinde langt over de 10 meter i sekundet, som var grænsen for arbejdet fra de hængende arbejdslifte 40 meter over jorden – på mindre end fem måneder efterisoleret facaden og udskiftet 347 vinduer i den 10 etager høje beboelsesejendom Ishøj Bycenter med 137 lejligheder.