Ny tagkonstruktion sikrer bedre indeklima i Sortemosen

– Belægning og isolering helt ind til de originale tagspær skrælles af tagene, så renses hele tagkonstruktionen for skimmelsvamp, og til sidst genopbygges hele tagkonstruktionen så den overholder de nyeste energikrav, hvorefter fugt og skimmel er en saga blott i Cowboybyen.

Det er Svante Emtoft, teknisk leder og skimmelsvamp-ekspert i Dansk Miljøanalyse, der fortæller om en omfattende renovering af boligkvarteret Sortemosen i Herlev – i daglig tale kaldet Cowboybyen – som består af 121 rækkehuse i enkelt- eller dobbeltplan blot en halv kilometer fra Hareskoven.

– Opgaven lød oprindelig på renhedskontrol i forbindelse med etablering af nye badeværelseskerner, men en årvågen byggeleder fra hovedentreprenøren Ole Jepsen A/S bad os, fordi der tidligere har været problemer med fugt i tagkonstruktionen, om at undersøge tagene, der ellers ikke var en del af renoveringsprojektet, siger Svante Emborg og tilføjer, at renoveringen forventes færdig i løbet af sommeren.

– Gennem en fugtteknisk undersøgelse kunne vi konstatere, at en udskiftning af hele tagkonstruktionen var nødvendig for at sikre et sundt indeklima og en tæt klimaskærm. Byggeskadefonden bevilligede de ekstra penge, og et problem, der ellers kunne have vokset sig meget stort, blev taget i opløbet.

Sunde boliger og helhedsfokus

Sortemosen er opført i 1978 og er uden fokus på tagkonstruktionen renoveret ad flere omgange. Derfor var fugt og skimmel, som det ofte sker på denne tids byggerier med klassiske tagpaptage med lav hældning, blevet et problem forklarer Svante Emborg.

– Det manglende fokus på tagene i forbindelse med renoveringer fører til et utilstrækkeligt fald mod tagfladens afløb. Det skaber revner i tagdækningen, hvor vandet kan trænge ind, med det resultat, at der opstår problemer med fugt og skimmel, men med den nye tagkonstruktion er der igen fokus på helheden, hvilket fører til sundhed ikke bare for bygningerne men også for beboerne, slutter han.

Opgaven

Projektet i Sortemosen omfatter renovering af badeværelser, udskiftning af vinduer og døre i facader og vindfang samt fjernelse af PCB-holdigt materiale i eksisterende trækonstruktioner omkring alle vinduer og døre.

Derudover renoveres tagkonstruktionen, skimmelforekomster elimineres, og der etableres en helt ny tagkonstruktion. Endelig lægges nyt tagpap over vindfang og altan, ligesom der monteres nye glasværn på altaner på 1. sal og på franske altaner.

Renoveringen, der begyndte i juni 2014 og forventes færdig til efteråret gennemføres for Boligselskabet Sortemosen med KAB som bygherre, Ole Jepsen A/S er hovedentreprenør, Rambøll er totalrådgiver og Dansk Miljøanalyse A/S har gennemført fugttekniske analyser og bekæmpelse af skimmelsvamp.