Nyindretning af Spritfabrikken samles i skyen

– Erfaringen er, at samarbejde og effektivitet i BIM-processen hæmmes af manglende muligheder for at arbejde på tværs af digitale værktøjer og databaser samt en begrænset kapacitet til at håndtere store mængder data.

Det er Kjeld Svidt, lektor på Aalborg Universitet og primus motor i gennemførelse af De Digitale Dage, der beskriver baggrund for afprøvning og test af en åben og databasebaseret cloud-platform, der er udviklet af Cad Q i Sverige og nu introduceres i Danmark.

– Forventningen er, at vi med den svensk udviklede digitale platform kan integrere hele byggeriets fødekæde i et mere smidigt og tværgående samarbejde, der kan styrke effektivitet og minimere fejlmulighederne i BIM-projektering, fortsætter Kjeld Svidt, mens projektmanager Morten Strandgaard fra Cad-Q A/S supplerer:

– BIM-platformen og dens værktøjer er i tæt samarbejde med en række af de største aktører i svensk byggeri og Karolinska-sygehuset i Stockholm udviklet af Cad-Q A/S med henblik på effektiv datahåndtering, og har efterfølgende stået prøven i en stribe store byggerier.

Tværgående håndtering af megadata

Morten Strandgaard tilføjer, at den nye digitale BIM-platform er gearet til at håndtere store mængder data på tværs af forskellige digitale værktøjer, databaser og et stort antal brugere, og han pointerer, at programpakken blandt andet har vist sin styrke i forbindelse med Skanska’s byggeri af European Spallation Source i Lund og Veidekke’s byggeri af Technology for Health i Stockholm.

– Alle deltagerne i disse byggerier har meldt positivt tilbage om, at platformens kapacitet til effektiv håndtering af BIM-processens store datamængder har styrket effektivitet og produktivitet gennem hele projekteringsfasen, ligesom den har reduceret muligheder for fejl og mangler og åbnet helt nye muligheder for at integrere hele værdikæden i et fælles samarbejde.

Den erfaring vækker umiddelbart genklang hos de studerende, der som led i årets digitale dage tester den digitale platform fra Cad-Q A/S.

– Umiddelbart er det er en meget avanceret programpakke, der kræver lidt tid at få styr på, konstaterer Astrid Jørgensen og Malan Kirke, der læser bygningsinformatik på Aalborg Universitet og på De Digitale Dage tester platformen i forbindelse med udvikling af projekt til indretning af kontorer på maltlofterne i Aalborgs forladte Spritfabrik.

– Men, understreger de sluttelig, når man har fanget melodien, åbner den nye digitale BIM-platform helt nye perspektiver for tværgående samarbejde og håndtering af data gennem hele projekteringsprocessen.