Opgradering af berømt Aalborg-vartegn

– Digitale værktøjer er fantastiske at arbejde kreativt med, men kreativiteten er ikke digital. Den opstår, når mennesker og meninger mødes i den helt rigtige ’setting’. Det hele står og falder med samarbejde, nysgerrighed og kompetent problemløsning. På De Digitale Dage går de elementer op i en højere enhed.

Sådan lød det, da uddannelseschef Peter Møller Petersen onsdag morgen åbnede De Digitale Dage på UCN. Her skal hundrede studerende i samarbejde med ni lokale virksomheder i løbet af tre dage skal komme med bud på, hvordan de vil renovere og opgradere Aalborg-Taarnet – et af Aalborgs mest markante vartegn med restaurant i toppen af tårnet.

Fire grupper skal dyste om at komme med den bedste løsning, når restaurantkapaciteten skal øges fra de nuværende 65 personer til 100. Med i grupperne sidder rådgivere og entreprenører fra Sweco, MT Højgaard, Cowi, Dansk Boligbyg, Færch & Co., C.F. Møller, AK83 Arkitekter og Richardt Thomsen.

– De Digitale Dage koncentrerer de elementer, vi arbejder med i vores uddannelser til daglig, hvor omdrejningspunktet er gruppearbejdet, den refleksive praksis over en virkelig problemstilling og et tæt samarbejde med de lokale virksomheder, der en dag skal aftage vores studerende, fortæller lektor ved bygningskonstruktøruddannelsen på UCN Søren Bülow Nissen og tilføjer:

– Derfor er vi både glade for og stolte over, at så markante navne i branchen er mødt talstærkt op og stiller så kompetente krumtapper i deres daglige arbejde til rådighed som mentorer i det helt konkrete arbejde i grupperne.

Den fjerde revolution på byggepladsen

De Digitale Dage har eksisteret i ni år, hvert år med det formål at komme med digitale løsninger på en konkret opgave ud fra et højaktuelt tema i det digitale byggeri, og i 2018 sættes der fokus på Build 4.0.

Begrebet tager afsæt i udtrykket Industri 4.0 – også kaldet Den 4. Industrielle Revolution. På De Digitale dage skal de studerende ud over en løsning på den konkrete byggeopgave, der bliver bedømt af en jury med deltagelse af Det Broderlige Skydeselskab, som ejer Aalborg Taarnet, komme med et bud på en definition af begrebet.

– Build 4.0 er et udtryk, man hører oftere og oftere, men ingen har defineret det endnu. På en fabrik betyder det ganske simpelt, at maskiner samarbejder og interagerer uden menneskelig indblanding i et lukket miljø – men byggebranchen er meget mere kompleks end det. Vi håber, at vi i løbet af de næste tre dage kan bidrage til at skabe klarhed og sætte retning for det digitale byggeri i en Build 4.0-ramme, siger Søren Bülow Nissen.

Kompliceret og autentisk projektledelse

På hvert hold har en studerende fået rollen som gruppeleder. En af dem hedder Nazif Dzananovic, som går på fjerde semester på uddannelsen til bygningskonstruktør.

– Det er fantastisk at få muligheden for at prøve sig af som projektleder på en opgave, hvor der er så mange fagligheder i spil, og hvor man står helt ude på kanten af den digitale udvikling, fortæller han og tilføjer:

– Mentorerne fra erhvervslivet sidder med i hele processen fra første udkast til færdigt produkt og får en fornemmelse for, hvilke kompetencer vi har, samtidig med at de giver os et unikt indblik i, hvad der rører sig i erhvervslivet, og i øvrigt øser af de praksiserfaringer, rådgivere og entreprenører har gjort sig på konkrete byggesager.

– At man tager udgangspunkt i et så markant vartegn som Aalborg-Taarnet tilføjer yderligere autencitet til projektet. Vores forslag skal overholde de nyeste krav, og som man kender det ved renoveringer af ældre strukturer, er det ikke altid lige let af få til at spille sammen med den eksisterende bygnings særpræg.

Et laboratorium for virksomheden

En af de virksomheder, der er med til at arrangere De Digitale Dage 2018 er Dolle, som laver trapper. Her har man en automatiseringsgrad, der hedder fem medarbejdere til én robot.

– Derfor er det uhyre vigtigt for os at være på forkant med udviklingen, og der rummer Industri 4.0 meget interessante perspektiver, men det er også et meget løst begreb med få eksisterende showcases, siger it- og produktchef Thorkil Baattrup-Andersen og fortsætter:

– Vi er begyndt at opsamle data fra vores produktion, men næste skridt er at dekode den, så vores systemer for eksempel selv kan forudsige, hvornår en maskine bryder sammen og forhindre det, inden det sker. De Digitale Dage er for os et perfekt laboratorium, hvor vi kan få syn for sagn for, hvilke perspektiver der for en virksomhed som vores ligger i at arbejde med machine-learning og avanceret databehandling.