PNP BYG afslutter året med opgave-trio

– Vi glæder os selvfølgelig over at kunne afslutte året med indgåelse af kontrakter på tre gode opgaver, med vi er oprigtigt stolte over, at de nye projekter er kommet i hus som en konsekvens af godt samarbejde på afsluttede sager.

Det siger ejer og direktør Carsten Jensen fra PNP BYG A/S og fortsætter:

– På Frederiksberg, hvor vi i efteråret afsluttede renovering af Den Sønderjyske By for Frederiksberg Boligfond og SBS Byggerådgivning A/S, forsætter vi samarbejdet med facaderenovering og udskiftning af vinduer på 156 boliger i Lindehuset.

– Samtidig fortsætter vi i forlængelse af en netop afsluttet tagudskiftning i Lombardigade samarbejdet med Kuben Management A/S – nu med udskiftning af 3500 m2 tegltag på bebyggelse AB Brillerne i Holte.

– Endelig fortsætter vi efter at have afsluttet arbejdet med nyt tag på Vindingehallen vores samarbejde med Roskilde Kommune, hvor vi med kommunen som bygherre og Constructa A/S som rådgiver skal udskifte 1.100 m2 tegltag på Henrik Nielsens Vej.