SIF Gruppen A/S: ”Corona boostede vores udvikling”

– Den langsigtede strategi lå fast, men så kom Corana’en væltende som en tsunami med krav om en lynhurtig omstilling med fokus på kortsigtet mikro-ledelse baseret på skarp fokus på ledelse og ledertræning, lønsomhed samt effektiv udnyttelse af netværk og hurtig kommunikation af beslutninger, vi ikke var sikre på.

– Samtidig accepterede vi, at krisen ville koste os penge, men vi så det som en investering i fremtiden og med afsæt i firmaets vision satte vi os som mål hele tiden være to skridt foran. Vi ville også under belejring af coronaen være bedst til at udvikle og handle i tæt samarbejde.

Det er administrerende direktør Lars Mejlby fra SIF Gruppen, der stiller skarpt på de hektiske dage i marts, hvor corona-epidemien lukkede Danmark.

Fra langsigtet strategi til kortsigtet micro-ledelse
Lars Mejlby fortæller videre, at skiftet fra langsigtet strategi til kortsigtet micro-management skete på få timer samme aften, som regeringen lukkede Danmark ned. Kl. 23.59, efter få timers strategimøde, blev alle medarbejdere informeret: Ledelsen havde en ny plan. Og den blev sat i værk allerede næste morgen. Alle 16 ledere kendte deres roller og ansvar og der var nedsat arbejdsgrupper, der sikrede operationaliseringen. Den langsigtede strategi var på få timer ændret til ET kortsigtet mål: SIF Gruppen ville komme bedst ud af Corona! Og man ville gøre det ved ikke at tabe kunder og samtidig vinde nye. 

Synlig ledelse på afstand
Som direktør i en virksomhed med 220 servicebiler, 70 funktionærer og 361 medarbejdere kender Lars Mejlby værdien af intern information. Under hele nedlukningen blev medarbejderne derfor informeret via intranet og senere på en APP. Der blev dagligt sendt en video ud fra direktionen og det normale sygemeldingsnummer blev udvidet til en 24-7 supportforbindelse, der gik direkte til HR. Tillidsmanden kom med ind i ledelsens ”maskinrum” og var med til at tage beslutningerne for at give indblik og søge konsensus. Sidst men ikke mindst blev der lanceret en intern kampagne mellem funktionærerne, der via deres netværk skulle skaffe nye kunder i en tid, hvor Danmark ellers var lukket ned. 

Taktikken gav 21 nye kunder – og fødte ambitionen om endnu 10 nye kunder i 2020 –  foruden fastholdelse af alle eksisterende kunder. 

Innovation, der skaber forandring
Om kunsten at normalisere en dagligdag, når alle rammer er brudt ned, fortæller Lars Mejlby:

– Hverdagen for vores elektrikere og teknikere skulle være den samme, så de kunne fastholde fokus på vores kunder. Det var på kontoret, at forandringerne skulle ske. Det var her vi skulle tænke innovativt og skabe den nødvendige forandring. Vores digitale rejse tog et kvantespring med TEAMS som den store øjenåbner. Og så satte vi fuld blæs på den interne kommunikation. Alt det lærte vi af Corona. Vi kunne ikke have købt konsulenttimer, der flyttede os så meget, som Corona gjorde det.

Forventninger til 2020
I dag forventer ledelsen i SIF Gruppen A/S at fastholde sin position inden for sine forretningsområder i 2020, med undtagelse af entreprisesegmentet, hvor man forventer et mindre fald i omsætningen. Til gengæld har man med erfaringerne fra Coronakrisen øget lønsomheden, så man med en lavere omsætning kan levere et resultat på samme niveau eller højere i 2020. 

– Vi er måske nok lidt bagud på point i 2020, men vores skærpede bevidsthed og fokus på lønsomhed og kerneforretning har styrket vores konkurrenceevne. Vi åbner snart ny afdeling i Nordsjælland, fortsætter vores særlige fokus på CTS og forventer generel vækst på service. Dertil kommer vores nye termografiafdeling, som vi også forventer os meget af. Alt i alt, kommer vi nok til at skulle ansætte 10-15 elektrikere mere i dette regnskabsår. Med de kommende tiltag, mere effektive procedurer i dagligdagen og et styrket sammenhold, står vi stærkere efter Corona, fastslår Lars Mejlby og sammenfatter sluttelig SIF Gruppens corona-erfaringer i følgende råd til andre virksomheder: 

– Tro på jer selv og på fremtiden. Vær leder NU. Sæt en retning, bevar overblikket, tag beslutninger – og kommuniker! Så vil det også lykkes at kombinere drift med strategi. Omsætte kortsigtede mål til langsigtede – og skabe de synergier, der genererer fremdrift, udvikling og vækst. På den måde vil Corona-krisen kunne booste enhver virksomhed.

 

‘HIGH LIGHTS’ 2019 – 2020:
Omsætningsvækst: 17%
Resultat før skat: 10 mio. kr.
Omsætningsvækst på Midtsjælland via opkøb af Næstved El-service
Interne optimeringer, herunder implementering af nyt ERPsystem
Øget lønsomhed
ISO9001 re-certificeret af Bureau Veritas uden anmærkninger
Roskilde afdeling lukket – udvidelse med 2.500 m2 i Søborg
Typehuse og boligsegment sat i fokus som selvstændigt forretningsområde. 
Flere større rammeaftaler i Københavnsområdet
Låseafdeling etableret til understøttelse af sikringsafdelingen.
Flere strategiske samarbejder med større spillere indenfor lys og CTS.
Uddannelse og kompetenceudvikling i SIF Akademi