SIF Gruppen køber Næstved El-Service

– Vi er stolte over at blive en del SIF Gruppen. SIF Gruppen er i forvejen stærkt forankret i Næstved og fremstår som en af elbranchens mest succesfulde og innovative installationsvirksomheder, der har 100 års tradition for vækst og udvikling med medarbejderne og deres udvikling i fokus.

Det er elinstallatør Theis Nørrelund, stifter og ejer af Næstved El-Service med tocifret omsætning skabt af 35 medarbejdere, der stolt gør klar til at overlade sit livsværk til SIF Gruppen – en af landets førende installations- og servicevirksomheder med 350 medarbejdere og en omsætning over 300 millioner kroner.

– Som del af SIF Gruppen er vejen banet for en sikker fremtid, hvor medarbejderne med afsæt i moderselskabets stærke økonomiske ballast og kompetencer får optimale muligheder for faglig og personlig udvikling.

– Men derudover får vi som del af SIF Gruppen de bedste kort på hånden til både at tiltrække nye komplekse opgaver og til at styrke vores service overfor nuværende kunder som Næstved Kommune og Coop.

’Business as usual’
Theis Nørrelund, der som led i overtagelsen er udnævnt til afdelingsleder i SIF Gruppens Næstvedafdeling, tilføjer, at Næstved El-Service som led i overtagelsen lægges sammen med Pedersen El på Bassinbuen, og han pointerer, at samtlige medarbejdere fortsætter under det nye ejerskab, ligesom alle aktiviteter videreføres uændret.

– Det bliver ’business as usual’, men i en ny stærk organisation, der med 45 medarbejdere og 35 fuldt udstyrede servicevogne bliver en af Sydsjællands største installationsvirksomheder, fastslår Theis Nørrelund, mens administrerende direktør Lars Mejlby fra SIF Gruppen supplerer:

Lokal forankring
– Vi ser en stærk lokal forankring og nærheden på kunderne som en afgørende brik i vores vækststrategi. Vi vil vokse lokalt på Sjælland, og i fortsættelse af overtagelse af Pedersen El for snart to år siden, glæder vi os over nu at kunne byde Næstved El-Service og firmaets medarbejdere velkommen i SIF-familien.

– Theis Nørrelund har med afsæt i projektorienteret problemløsning, der tager afsæt i kundernes ønsker og behov, gennem 10 år som stifter og ejer opbygget en unik installationsvirksomhed, som både i relation til visioner, kompetencer og værdier på fornem vis matcher SIF Gruppens 100-årige traditioner.

– På den baggrund er der ikke i tvivl om, at vi med Theis Nørrelund ved roret i en styrket Næstved-afdeling har skabt et solidt grundlag for SIF Gruppens fortsatte udvikling og vækst i Næstved og Sydsjælland.

– Afdelingen har den fornødne styrke og kompetencer til som en lokal installationsvirksomhed både nu og i fremtiden at imødekomme kundernes behov for samarbejde om stadig mere komplicerede tekniske løsninger, konstaterer Lars Mejlby.

En stor mundfuld
Lars Mejlby, der for øvrigt startede i SIF Gruppen som lærling og sidste år blev udnævnt til administrerende direktør, fortæller videre, at SIF Gruppen har en 100 årig tradition for organisk vækst og opkøb af virksomheder, men han lægger ikke skjul på, at overtagelsen af Næstved El-Service repræsenterer en stor og rigtig spændende mundfuld.

– Købet af Næstved El-Service repræsenterer den hidtil største handel i SIF Gruppens 100-årige historie, og vi ser Næstved-afdelingen som spydspids i virksomhedens vækststrategi og en understregning af vores ambition om, at fortsat vækst på Sjælland skal ske gennem en stærk lokal forankring tæt på kunderne.

Ny afdeling i Kalundborg
– Og, slutter Lars Mejlby, vi har mere på bedding: Således åbner vi i starten af november en ny afdeling med 10 medarbejdere i Kalundborg, hvor vi foruden servicering af blandt andet DSB og Novozymes netop har vundet en ny rammeaftale med Holbæk Kommune og el-entreprisen på den nye Kalundborg Station, som opføres af entreprenørselskabet M. J. Eriksson.

Om SIF Gruppen A/S:
SIF Gruppen er grundlagt af elinstallatør Peter Nielsen, der i 1918 åbnede Skovshoved Installationsforretning som et lokalt enkeltmandsfirma nord for København og har – med skarp fokus på et værdisæt, som sætter medarbejdernes ve og vel i fokus for udviklingen – gennem årene vokset sig stor gennem en sund kombination af løbende organisk vækst, tilkøb af virksomheder og udvikling af nye forretningsområder indenfor installation og service.

Ikke mindst de senere år har SIF Gruppen som løsningsorienteret installations- og servicepartner for en række af landets største virksomheder gennemlevet en stærk udvikling, og virksomheden beskæftigede sidste år ca. 300 medarbejdere, der omsatte for 300 millioner kroner.