Sjette år med vækst i PNP BYG A/S

– Vi gør det, vi er bedst til og arbejder konstant på sammen med kunder og professionelle rådgivere at videreudvikle vores kernekompetencer indenfor energioptimering af klimaskærme.

– På den baggrund er vi selvfølgelig stolte over, at vi nu på sjette år i streg kan lukke et rekordregnskab med en jævn og kontrolleret vækst i både omsætning, indtjening og resultat. Det ser vi som et godt udtryk for den fortsat øgede tillid, vi møder i markedet blandt samarbejdspartnere, boligselskaber, kommuner, andels og ejerforeninger og deres professionelle rådgivere.

Det er Carsten Jensen, ejer og administrerende direktør i PNP BYG A/S i Rødovre, der gør status på virksomhedens netop afsluttede regnskab for 2017 – det hidtil bedste regnskab i firmaets 40-årige historie som specialist i vinduesudskiftning, tagudskiftning samt facaderenovering af boliger.

Et trygt grundlag
Carsten Jensen pointerer, at vækst ikke i sig selv udgør et parameter for virksomhedens succes, men han understreger, at den stramt styrede og stabile fremgang giver et trygt og godt grundlag for firmaets og medarbejdernes fortsatte udvikling som kompetente samarbejdspartnere for kunderne.

– Den kontrollerede vækst udgør kernen i vores langsigtede strategi for udvikling af en sund virksomhed, og vi vil i årene frem fortsat have skarpt fokus på omkostninger, planlægning og videreudvikling af vores kernekompetencer i et tæt og ærligt samarbejde med vores kunder og deres professionelle rådgivere.

– Derudover vil vi fortsat prioritere vores arbejde med værdier og fremme af en kultur, der skaber glade og tilfredse medarbejdere, som i kraft af personlige og faglige kompetencer kan fungere som firmaets tillidsfulde ambassadører både i forhold til hinanden, til vores kunder og vores samarbejdspartnere.

– Det, tror vi, skaber den bedste platform for bæredygtig succes, der også holder, når markedet på et tidspunkt vender, fastslår Carsten Jensen, der i øvrigt ikke lægger skjul på, at de seneste års vækst har været højere end forventet og at der er løbet ekstra stærkt i organisationen.

– Samtlige medarbejdere har med betydeligt engagement skabt grundlaget for de seneste år vækst. De har ydet og yder hver eneste dag en forbilledlig indsats, og uden medarbejdernes store indsats ville det være helt utænkeligt for os at opnå så positive resultater, som årets og de seneste seks regnskaber er udtryk for.

Smidigere organisation
Carsten Jensen fortæller videre, at PNP BYG A/S med henblik på at styrke firmaets kapacitet de seneste år har haft fokus på at optimere samarbejdet med en kreds af faste samarbejdspartnere, der både på det personlige og det faglige plan kan imødekomme krav om høj håndværksmæssig kvalitet, knivskarp projektstyring og et skarpt fokus på de bløde menneskelige værdier.

– Det har været en succes, som har resulteret i en smidigere organisation med styrke til at håndtere en stadig stigende portefølje af opgaver.

– På den baggrund er vi klar til fortsat udvikling, og med en stabil ordrebeholdning, der rækker frem til 2019, forventer vi i de kommende år at fortsætte den gode trend, som har kendetegnet firmaet i de seneste seks år, slutter Carsten Jensen fra PNP BYG A/S.

Aktuelle opgaver
PNP BYG A/S, der gennem mere end 40 år har specialiseret sig i optimering af klimaskærme, tagudskiftning, vinduesudskiftning samt facaderenovering, beskæftiger mere end 100 håndværkere, der i 2017 foruden opgaver med altan- og facaderenoveringer udskiftede mere end 20.000 kvadratmeter tage og mere end 20.000 vinduer – opgaver, der gav anledning til arbejdsbesøg i mere end 2.000 boliger.

Netop nu er PNP BYG A/S blandt andet aktuel med udskiftning af tagene på 15 boligblokke i Ejerforeningen Taastrupshave for Danakon A/S. På Frederiksberg udskifter firmaet tage, døre og vinduer parallelt med etablering af nye altaner på 36 boliger for DEAS A/S på Sankt Thomas Alle, og i Lyngby giver firmaet i samarbejde med Bang & Beenfeldt A/S samt Eibye Rådgivning Ejerforeningen Rustenborg en helt ny profil med nye vinduer og nye facader, der monteres på en tømrerkonstruktion af nyudviklede trækassetter, som opbygges på stedet.