Skoleelever sætter rammer på årets Digitale Dage

– Vi forener to verdener fra hver ende af uddannelsessystemet i et banebrydende projekt, hvor tidligere og nu ubenyttede sikringsrum på Vester Mariendal Skole forvandles til aktive områder, der både kan bruges til undervisning og værested for eleverne.

Det er Søren Nissen – bygningskonstruktør og underviser på UCN Teknologi samt tovholder på De Digitale Dage – der sætter rammen for et unikt samarbejde, som gør elever fra Vester Mariendal Skole’s 8-klasser til krumtap i transformation og brugerrettet nyindretning af depot- sikringsrum i skolens kælderetage.

Søren Nissen tilføjer, at Vester Mariendal Skole som led i en omfattende kommende energirenovering har udtrykt ønske om at inddrage de tidligere sikringsrum som en aktiv del af skolens liv, og fortsætter:

– Kælderens store sikringsrum har tidligere blandt andet har været brugt som ramme for langbueskydning, men i dag står de mørke rum uden vinduer stort set ubrugte hen og bruges sporadisk af eleverne.

Fra Minecraft til Revit

– På den baggrund fandt vi det naturligt at inddrage eleverne i arbejdet med udformning og projektering af lokalerne, og skolen var ikke sen til at tage bolden op med en forberedende emneuge, der med IT, Minecraft og tværgående samarbejde i fokus kunne geare både lærere og elever fra 8-klasserne til at indtræde i projektgrupperne som ’rådgivende’ brugere.

– Dermed trækker vi eleverne helt ind i projekteringsfasen som ligeværdige deltagere, der med support fra deres lærere giver ønsker og behov frit løb gennem opbygning af de nye faciliteter i Minecraft og efterfølgende implementering i professionelle projekterings-programmer, konstaterer Søren Nissen og pointerer, at målet både er at skabe en øget forståelse for fordele og perspektiver ved brugerinddragelse og dels at bidrage til udviklingen af helt nye metoder, der med brugerne som omdrejningspunkt kan styrke samarbejde og kommunikation mellem alle byggeriets aktører.

Større end nogensinde

Søren Nissen fortæller videre, at godt 100 studerende fra 12 forskellige uddannelser på AAU, UCN og EUC Nord deltager i årets digitale dage, der under overskriften ’Større end nogensinde’ flankerer arbejdet i projekteringsgrupperne med en stribe foredrag samt udviklings- og forskningsprojekter, som sætter samarbejde i fokus.

– Samarbejde på tværs af fagene har altid stået som ledetråd for aktiviteterne i vores digitale eksperimentarium, og De Digitale Dage udgør en unik ramme for samarbejde om udviklingen af byggeriets digitale discipliner.

– På den baggrund glæder vi os over i år at kunne give inspiration til flere forskningsprojekter, der med et videnskabeligt afsæt stiller skarpt på faldgrupper, muligheder og perspektiver ved tværgående samarbejder og kommunikation i byggeriet under overskrifterne ’Interorganisatorisk facilitator’ og ’Knot-working / BygSoL’, konstaterer Søren Nissen, mens lektor Kjeld Svidt fra Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet supplerer:

– Derudover stiller Bygningsinformatikuddannelsen ved Aalborg Universitet i år op med et sæt mobilt Virtual Reality udstyr til hver af projektgrupperne – udstyr, der er udviklet specielt til brugerinvolvering baseret på Oculus Rift 3D-briller spilteknologi som skoleeleverne intuitivt vil kunne anvende.

Stor opbakning fra byggeriets virksomheder

– Endelig kan deltagere og besøgende parallelt med arbejdet i projekteringsgrupperne se frem til faglige oplæg fra Sigma Estimates, Evokon, BIM Shark, Exigo, Saint Gobain, BIPS og MT Højgaard, konstaterer Søren Nissen og pointerer sluttelig, at repræsentanter fra en stribe virksomheder deltager på lige fod med de studerende.

– Det gælder for eksempel  Lund & Staun, C. F. Møller, MT Højgaard, Frandsen & Søndergaard og Rambøll.

 

De Digitale Dage

De Digitale Dage er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor godt 100 studerende på tværs af fag og kompetencer som led i tre dages digital projektering af et konkret projekt baner vej for nye samarbejdsmodeller gennem videreudvikling af byggeriets digitale redskaber.

De Digitale Dage, der første gang løb af stablen i 2010 gennemføres i samarbejde mellem UCN Teknologi, Aalborg Universitet og EUC Nord samt Dansk Byggeri og Cowi.