Totaløkonomisk passivhusrenovering er et paradigmeskifte

– Det er et regulært paradigmeskifte. Toftebo er beviset på, at det ud fra en totaløkonomisk kalkule, der indregner udgifter til nødvendig renovering, energiforbrug, driftsbesparelser og teknisk minimering samt driftsudgifter og vedligehold i hele bygningens levetid, er billigere at totalrenovere end at klatreparere.

Det er Lars Køhler, partner og arkitekt MAA i Bjerg Arkitektur A/S, der slår dørene op for et paradigmeskifte i almennyttig boligrenovering med afsæt i firmaets passivhusrenovering af boligforeningen Toftebo i Værløse – et projekt, hvor foreningens to boligkarréer med i alt 84 lejligheder er blevet totalrenoveret til passivhusstandard. Samtidig har de grønne områder mellem blokkene fået nyt liv, ligesom stort set alle lejligheder har fået en ny udvendig altan og markant forbedret indeklima.

– Renoveringen af Toftebo er den første store passivhusrenovering, der er foretaget fuldstændig uden offentlige støttekroner fra Landsbyggefonden eller andre. Projektet beviser, at enhver boligforening uden at vælte budgettet kan opnå betydelige økonomiske og energimæssige gevinster ved at energirenovere, fastslår Lars Køhler og pointerer, at alle Bjerg Arkitekturs anvendte løsninger i Toftebo er velkendte og gennemprøvede.

– Projektet viser, at man, når velkendte løsninger bliver sat sammen med den rigtige viden og det rette fokus, kan reducere energiforbruget med cirka 90 procent. Det betyder, at energiforbruget i de enkelte lejligheder nu er lavere end det årlige energitab fra den 10 meter lange fjernvarmeledning, der fører ind til blokkene.

Massiv beboerinddragelse

Lars Køhler understreger, at boligforeningens medlemmer med afsæt i Bjerg Arkitekturs tårnhøje energiambitioner selv har taget beslutningen om, at deres bebyggelse skulle totalrenoveres, og han ser det som en stor fordel, at beboerne i Toftebo helt fra starten har været inddraget i udviklingen af projektet gennem åben dialog om de forskellige løsninger.

– Takket være den vidtgående inddragelse af beboerne har vi kunne imødekomme deres ønsker og imødegå deres bekymringer. For eksempel har alle stuelejligheder nu fået udgang til de hidtil meget lidt benyttede grønne områder. Ligeledes har de nye glasinddækkede altaner afløst bebyggelsens indvendige altaner, der både fungerer som solskærm og en tryghedsskabende barriere i stuelejlighederne.

– Alt i alt har vi i fællesskab skabt de bedste betingelser for, at beboerne i Toftebo kan drage maksimal fordel af renoveringen i form af markant reducerede energiudgifter, bedre indeklima, højere komfort samt mere socialt liv og større tryghed i foreningen, konstaterer Lars Køhler og konkluderer:

– Specielt i det lys er der store fordele ved at totalrenovere i stedet for at holde sig til, det som tilstandsrapporterne siger skal udbedres.

– Ved at energirenovere intelligent og langt mere ambitiøst end normen tilsiger, har vi således i en samlet løsning med markante indbyggede energibesparelser kunnet tage udstrakte hensyn til beboernes egne ønsker – havde man valgt at forbedre bebyggelsen i forhold til tilstandsrapporten, var det blevet dyrere, og man ville stadig stå med en gammel vedligeholdelsestung bygning.

Brugeradfærd er afgørende

I forbindelse med renoveringen af Toftebo har der været ganske få klager fra beboerne. Bjerg Arkitekturs erfaring er, at jo mere fokus der er på beboerinddragelse, dets færre klager opstår der undervejs i byggeprocessen. Den omfattende renovering i Toftebo er gennemført helt uden genhusning. Desuden har beboerne taget positivt imod instruktioner om, hvordan man gennem ændret adfærd kan udløse passivhusets fulde potentiale i relation til energibesparelser og indeklima.

– Man bør for eksempel glemme alt om gamle husråd om at lufte ud ti minutter om dagen, for udluftningen skal det nye, højeffektive ventilationssystem nok tage sig af.

 

Rammetekst:

Toftebo er opført som etageboliger med 84 lejligheder i 1950’erne og udgør i alt 4.500 kvadratmeter bolig. Renoveringen af Toftebo koster cirka 43 millioner kroner inklusiv moms og er udført i hovedentreprise af Hovedstadens Bygningsentreprise, med Boligforeningen DAB som bygherre og Bjerg Arkitektur A/S som arkitekt og rådgiver.