V2C har åbnet kontor i Århus

– Firmaets første to leveår har været kendetegnet ved en stor og fortsat vækst med mere end en fordobling af aktiviteterne år for år, og vi oplever overalt i landet et stor og stigende efterspørgsel på ’client construction rådgivning’.

– Således har V2C i årets første seks måneder både øst og vest for Storebælt haft en massiv tilgang af nye opgaver for regioner, kommuner og andre store offentlige bygherrer, almene og private boligselskaber samt erhvervs- og industrivirksomheder.

– På den baggrund udvider vi vores faciliteter på Torveporten i Valby, hvor vi hen over sommeren overtager en hel etage med 800 nyindrettede kvadratmeter, samtidig med at tiden nu er moden til at rykke tættere på eksisterende og nye kunder også i den vestlige del af Danmark.

Det siger direktør og partner i V2C Peer Kisbye i en kommentar til firmaets etablering af et kontor i Risskov ved Århus.

Fortsat stor vækst

– Med vores kontor i Århus styrker vi mulighederne for at yde bygherrer og projektholdere i Jylland optimal rådgivning, og vi har fået en flyvende start, supplerer Tom Kabel Christensen, der er ansat som Advisor i V2C’s jyske afdeling.

– Interessen for vores ’client construction rådgivning’ er meget stor. Vi har allerede leveret en række ydelser til kunder i Vest Danmark, ligesom vi har fået overdraget en række nye opgaver for almene boligselskaber samt større offentlige og private bygherrer, fortsætter Tom Kabel Christensen og tilføjer, at V2C med i afdelingen i vest forventer at skabe omkring seks nye arbejdspladser i Århus – en forventning, der bakkes op af Peer Kisbye.

– V2C beskæftiger i dag 27 højt kvalificerede medarbejdere med dybgående erfaring fra job i entreprenørvirksomheder, og vi forventer fortsat vækst med ansættelse af mange nye medarbejdere i både Århus og København. Således ved vi allerede nu at vi til september runder 30 medarbejdere.

Magt og indflydelse tilbage til bygherren

Peer Kisbye og Tom Kabel Christensen ser i øvrigt V2C’s succes som et spejl af de resultater virksomheden skaber for bygherrerne og fortsætter:

– Vores forretningsmodel, der defineres af de ydelser, vi leverer, er en helt anden end hos de traditionelle bygherrerådgivere. Vi arbejder altid ud fra en fælles interesse med bygherrens prioriteringer i projektet, og vores fokus er altid på at sikre bygherrens projekt bedst muligt frem for egen omsætning.

– Som led i ’client construction rådgivning’ tilfører vi bygherrerne de ledelsesmæssige og byggetekniske kompetencer, der er nødvendige for at varetage styringen af deres egne byggerier. Det handler om i forhold til det konkrete projekt at finde de bedst egnede kompetencer og stille dem til rådighed for projektet. Vi organiserer ’det kompetence baserede byggeri’ fortæller Tom Kabel Christensen og konkluderer:

– I V2C klæder vi bygherrerne på som store totalentreprenører, men vi sigter i alle vores ydelser uden undtagelse på at varetage bygherrernes interesser efter principperne i Client Construction organisationen – principper, der på samme tid optimerer værdiskabelsen af bygherrernes investeringer og sikrer bygherren øget magt og indflydelse over bygherrens eget projekt.

Entreprenørens ’mindset’

– Kan vi ikke skabe værdi til bygherrens projekt, takker vi nej tak til opgaven, fastlår Peer Kisbye og pointerer, at ’mind-settet’ hos alle V2C’s advisors bygger på mangeårig erfaring fra ledende poster i entreprenørbranchen, hvor virksomhederne med deres viden og kompetencer som totalentreprenører traditionelt har grebet styringen i projekterne med egen vinding i fokus.

– V2C’s kunder får altid stillet en meget erfaren advisor til rådighed. Det vi sælger er vores advisors viden og erfaring tilført forædlede produktions styrings værktøjer.

– Derfor opererer vi også med en helt flad organisering, hvor alle medarbejdere fungerer som advisor med ubetinget forpligtelse til, altid at leve op til vores grundlæggende kerneværdier: At levere værdiskabende, uvildig og fair rådgivning til gavn for kunderne.