V2C med i opløbet som 3. øje på nyt sygehus i Køge

– Vi er selvfølgelig stolte over som prækvalificeret rådgiver i et felt med verdens førende revisionsfirmaer at være med i opløbet om at styre risici og processer på det nye store sygehus i Køge.

Det siger direktør Peer Kisbye fra V2C i en kommentar til at virksomheden af Region Sjælland er blevet udvalgt til i et team med revisionsfirmaet Redmark og advokatfirmaet Innova at give tilbud på som 3. øje at stå for risiko- og processtyring på byggeriet af det nye universitetshospital i Køge – et projekt, der med en samlet budgetramme på fire milliarder kroner skal stå klar i 2022.

Peer Kisbye tilføjer, at funktionen som byggeriets 3. øje, der uafhængigt af byggeorganisationen blandt andet gennem kvalificering og audit af anmodninger om udbetalinger samt kontrol og audit af reservebudgettering og opfølgning står for risiko- og processtyring i projekt og projektorganisation, traditionelt varetages af de store revisionsfirmaer, og fortsætter:

Bredere vifte af kompetencer

– Med sammensætningen af vores team går vi nye veje og tilbyder en bredere vifte af kompetencer, der samler byggejura, revision og byggeerfaring fra landets største total- og hovedentreprenørvirksomheder i en samlet pakke.

– Vi spænder hele vejen fra aftaleforhold, behandling af tvister og voldgiftssager over gennemgang af byggeregnskaber og procesorienteret risikovurdering til viden om anlægskalkulationer og budgetstyring, risikoledelse, tidsplanlægning, stadevurderinger, muligheder for projektoptimering og opfølgning på fremdrift samt fokus på bygbarhed.

Peer Kisbye pointerer videre, at V2C de seneste år sammen med Redmark og Innova i en række byggeprojekter har skabt store ekstra værdier i en række byggeprojekter gennem supplerende rådgivning for fælles kunder, og han ser samarbejdet som et godt udtryk for den innovative nytænkning, der på få år har skabt grundlaget for V2C’s landsdækkende og uvildige virksomhed med 33 erfarne medarbejdere.

Stor og stigende efterspørgsel

– Byggebranchen har gennem mange år været præget af gamle traditioner, ineffektive organisationsformer, manglede fokus på det kompetencebaserede byggeri og manglende omstillingsevner.

– Det satte vi os med afsæt i mange års erfaring fra arbejde med totalentrepriser i de største entreprenørvirksomheder for at ændre, ved som uvildig rådgiver at tilføre bygherrer de samme kompetencer som byggebranchens mest professionelle total- og hovedentreprenører.

– Ved at bibringe bygherrer de nødvendige kompetencer indenfor økonomi, tidsplanlægning, oparbejdet produktionsværdi, rest produktion, risikovurdering, bygbarhed, optimeringsmuligheder samt claims management ville vi give bygherrerne mulighed for endda på store, komplekse byggerier selv at skabe værdi og bygbare projekter, der bliver gennemført indenfor de afsatte økonomiske og tidsmæssige rammer.

 

– Og, slutter Peer Kisbye, i dag kan vi i V2C konstatere, at vi især blandt store offentlige bygherrer, almene boligselskaber og store private erhvervsvirksomheder, imødekommer et stort, udækket behov, og vi oplever en stor og fortsat stigende efterspørgsel på vores kompetencer.

 

Rammetekst:

V2C, der på tærsklen til virksomhedens tredje leveår beskæftiger 33 medarbejdere omsætter for ca 30 millioner kroner, er i konkurrence med otte andre teams af Region Sjælland blevet prækvalificeret til sammen med fire andre teams, der har nogle af verdens største revisionsfirmaer i spidsen, at give tilbud på risiko- og processtyring af det nye Universitetshospital i Køge.

De fem prækvalificerede tilbudsgivere på er:

Team 1                V2C med Rådgiverne Redmark og Innova

Team 2                BDO Kommunernes Revision med Rådgiverne Balslev og Aarhus arkitekter

Team 3                Deloitte med Rådgiverne GPA arkitekter og Orbicon

Team 4                EY med Rådgiver Ingeniørfirmaet Viggo Madsen

Team 5                PWC med Rådgiverne D-K2 bygherrerådgiver