V2C og COWI danner fælles hospitalsteam

V2C er i team med COWI blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på den samlede byggeledelse af opførelsen/udvidelsen af Køge Universitetssygehus. Byggeledelsen omfatter alle bygge- og anlægsetaper, koordinering af levering/montering af udstyr, styring af økonomi og projektets tidsmæssige forhold samt koordinering af arbejdsmiljø og sikkerhed.

Hele byggeriet foregår på og ved det eksisterende Køge sygehus som er i drift, og byggeledelsen skal løbende koordinere byggearbejderne med sygehusets indflytningstakt.

Projektet forventes – foruden to anlægsetaper på ca. 185.000 m2 og 1.900 p-pladser – udbudt i storentrepriser med tværgående entrepriser og ventes derudover opdelt i forskudte etaper på mellem 2.000-50.000 m2 med en byggetid på mellem på 2-4 år.

Byggeriet forventes udført 2017- 2022 og har et samlet budget på fire milliarder kroner.