V2C virker som magnet på byggebranchens tunge profiler

– Rekruttering af nye kvalificerede medarbejdere med lang erfaring har aldrig været et problem på firmaets 3-årige rejse fra 2 til 35 medarbejdere.

Det er arkitekt og advisor Søren Hougaard Madsen fra V2C, der – mens byggebranchen tænder signallamperne med efterlysning af kvalificeret arbejdskraft – er gået mod strømmen.

– Rigtig mange tunge profiler vil gerne være med til at forandre byggebranchen sammen med V2C, hvor vi foruden spændende arbejdsopgaver for landets største bygherrer nyder godt af et enestående åbent arbejdsmiljø og attraktive ansættelsesvilkår, der blandt andet omfatter bonusansættelse med mulighed for fire-dages-arbejdsuge, løbende opsparing til egen videreuddannelse, og interne jobprofiler, hvor man melder sig på til opgaverne ud fra interesser og kompetencer.

Søren Hougaard Madsen fortæller videre, at V2C siden starten i januar 2014 konsekvent har rekrutteret via netværk, og han pointerer, at virksomhedens medarbejdere med få undtagelser kommer fra ledelseslaget i landets største byggevirksomheder og forlader topjob til fordel for job som advisor og rådgiver for landets bygherrer i V2C’s ’un-boss-organisation’.

Søren Hougaard Madsen tilføjer, at medarbejderne typisk har mere end 20 års erfaring med i rygsækken, når de starter hos V2C, at gennemsnitsalderen blandt virksomhedens nuværende 35 medarbejderne er 52 år, og fortsætter:

– Mange forlader det tunge hierarki til fordel for gennemsigtighed og åbent samspil om alle beslutninger, systematisk videndeling, fællesskab, trivsel og ægte arbejdsglæde med selvstændigt ansvar og direkte kundekontakt.

– De prioriterer friheden i en mindre, selvstyrende ’un-boss-organisation’ og muligheden for at gå forrest i innovativ udvikling af helt nye samarbejdsformer og fornyelse af rådgiverrollen med henblik på at skabe værdi og sikkerhed til bygherrer.

– De ser behovet for at nytænke branchens processer og strukturer, er gearet til at gøre tingene på nye måder, og ser en spændende udfordring i at klæde bygherrerne på med totalentreprenørens kompetencer, så de kan genindtage ansvaret og pladsen for enden af projektbordet.

Et stort udviklingsteam

Søren Hougaard karakteriserer i øvrigt V2C som det stærkeste bygge- og udviklingsteam, han har været del i et 28 årigt karriereforløb med job som bygherre hos Falck, entreprenør hos NCC og bygherrerådgiver hos Rambøll, mens V2C-advisor Søren Peter Nielsen – tidligere byggechef i Boligselskabet Sjælland og uddannet arkitekt og byggeøkonom med 23 års erfaring fra ledende poster i den almene boligsektor – supplerer:

– Vi er en samlet flok med meget stor erfaring, og vi hjælper hinanden på kryds og tværs i et tæt kollegialt fællesskab, der emmer af initiativ, virkelyst og trang til at gå forrest.

– Der er altid nogen at sparre med, altid nogen at dele viden med, og man føler sig altid tryg, for der er en stor grad af tillid. Man kan ikke sige noget forkert, og alle behandles lige.

– Vi har slet intet hierarki, og selv når det gælder de langsigtede strategier, som fastlægges af Lars Blaaberg og Peer Kisbye, der ejer firmaet, bliver vi sædvanligvis taget med på råd, fortæller Søren Peter Nielsen og giver stafetten videre til Conny Wagner Christophersen, der efter 23 års karriere i NCC har skiftet visitkortets områdedirektør ud med jobbet som advisor i V2C.

Frihed og arbejdsglæde

– Det var noget af en positiv oplevelse, at komme fra det tunge bureaukrati til V2C’s ’unboss-organisation’ og at slippe for den mistænkeliggørelse, der nogle gange følger med, når man som entreprenør møder kunden første gang.

– Samtidig var det befriende at slippe fri af en stor koncerns mange tjeklister for, hvordan man skulle agere i bestemte situationer. Selvfølgelig er det nødvendigt med rammer, men rammerne i V2C er befriende vide.

– Der er rigtigt højt til loftet, når det gælder afprøvning af nye ideer som led i den løbende kompetenceudvikling, ligesom det her i huset generelt er bandlyst at kritisere andre for at fejle. Holdningen er, at fejl giver nyttig viden og baner vej både for ny læring og den gensidige tryghed, tillid og respekt, som er en bærende forudsætning i arbejdet med innovation og knopskydning af nye ideer.

Conny Wagner Christophersen peger derudover på glæden over at kunne bruge sine kompetencer til at gøre en forskel, at få indflydelse på eget job, friheden til at agere på egen hånd uden at skulle gennem et tungt lag af mellemledere, og en oprigtig ledelse, der ikke taler i tåger – alt sammen ’trickere’ for arbejdsglæde, inspiration og initiativ.

 

– I V2C er bureaukrati og hierarki, helt elimineret og erstattet af fokus på gennem uvildig rådgivning at skabe værdi til kunderne. Du har det direkte ansvar både i forhold til kunden, kollegerne og virksomheden. Det er de faglige kompetencer, der tæller, og der er kontant afregning uden omsvøb, fastslår Conny Wagner Christophersen.

Forskelligheden som drivkraft

– Der er ikke tvivl om, at der er en sammenhæng mellem et tæt og trygt kollegialt samspil, arbejdsglæde, motivation og initiativ samt succesfuld forandring og innovativ ideudvikling, fortsætter advisor Kjell Stockfisch, der er arkitekt med speciale i byplanlægning og efter knap tyve år som kommunal topleder – senest som teknisk chef i Haderslev Kommune – rykkede til V2C i efteråret.

– Men samtidig står det klart, at kombinationen af forskellighed og konkret viden om byggeriets planlægning og processer udgør en krumtap, både i arbejdet med at videreudvikle og forvandle teorier til konkrete redskaber, og i videreudvikling af V2C’s uvildige rådgivning.

– V2C har fokus på projekters bygbarhed og tilbyder bygherresparring i hele processen fra planlægning af byggeri til aflevering, ibrugtagning og års-gennemgange af de udførte projekter. V2C står for en grundig og uvildig projektgranskning undervejs i forløbet, ligesom de påtager sig både projekteringsledelse og byggeledelse. V2C styrer desuden tid og økonomi, herunder rådgivning om driftsøkonomi og bygningsdeles levetider.

Stort vækst potentiale

Alle fire medarbejdere er enige om, at det, som giver den gode stemning og arbejdsglæden i virksomheden, er det frie arbejdsmiljø, det uddelegerede ansvar og ikke mindst den høje faglighed blandt kollegerne, der i alle sammenhænge forventes at arbejde ud fra V2C’s værdier: Værdiskabelse, Fairness og Uvildighed.

De har alle været med på en stor del af V2C’s rejse, og er enige om at virksomheden, der tilfører bygherrer totalentreprenørens kompetencer og i de første tre leveår har omsat for knap 46 millioner kroner, har et stort vækstpotentiale, og de glæder sig til i de kommende år at skabe værdi for endnu flere bygherrer indenfor bygge- og anlægsbranchen sammen med mange nye, dygtige og erfarne kollegaer – første marts startede to nye medarbejdere.